Loading...
HomeMy Public PortalAboutMt. Auburn Cemetery - Mt. Auburn St. – Bradway, Maude, L – 1959Lots 2?3 & 235 Gt5r Yd. . i ��istFi"i�. a.Li t7 Ce .4 �`t-e' Lincoln, Lincoln, ac v! PP Glob ?j'. Jennie . , hii, wife Osorsc Vie 74u3;y. A o , L110 1't ii Lois Effie, 2nd. wife .1.42-1911 iels) l93 1872-1911 1664-1954 Eixadway, Maude L. 1895©1959 1- +„c:o In d mcrd Ag7. ?el - (t4 -4c4( ec. ) c • k nto'm ,V7 6`. /,0, a5