Loading...
04 09 2021 Agenda with back-upN O N I a i h r. tr1 m Ul 3 41 �4 4J 4 •ri >1 � 3 aO 4-) E ri c�nHwhQ W O r4 O O z o O rI H U) a O � S 00 O•• Ei rn W W E1 P H w N O N 0. A ` WP(a x °1 C7 H U cQ H W z a H w04 N o Q H O P4 PQ a w w W u QP�o C7ar4`) E-A 0H �D W O ia-1 0 O W U a p x x �D Ei W x z W Pi Ei H M H v U -r-I v r� r-I 4-4 O v W 'd v rl P4 H H H N O N N r-I U rd 44 O U v �1 H N t71 O rl N •� N (d H r-i a � rd rd u a 4-4 00 01 Q) x (d U rl •rl U fx a �FCW U) r-I (d v 44 v rd s -H F< 0 Ol H �00rn 0 mo ( d P+ 0 •• rn .. -W H 011 dl N O ty) N O N ClN H N N �4 v r-A IS to U v (]' H (-q M I' Ln O a) a) 44 tr En 'Ci rt�rdv�0MJ-) i P4 1:4 -W N r4 .H U) �4 O 4J 0 � U Q 0 0 3�� 4 4 r-i U v 4 0 0> O � O U E 0 v 44 (d 4-) r, 14 v v U) U) N O (q rd ri V4i ty) rd O �oM(d41(d� (d (d n: N r-1 r= rd tit ri a (d Q 41- U 04 �.(d Q) 0 w � U) ii b1 3 " • r-I a+ (d �4 r-i U) 44 S4 •rl -H (d O v U) v R, v \ (d .Cl M r= 4j �4 4J -H ,O U) ri t71 4-1 v N p rd 4J P O 4-4-i U r 4j L O Ui U ro O U ro O ri 0 (d 1-) Q)O � p 4 rd Q)0 3 U U a 41 v >1 3 �4 -H ty) a) N O r♦ ty) -w d' N 4.) �' 4.) r-i v Q a) rd -H 4) X Q U) pa rd J-1 ri U r--1 U 44 rO rci co rd O� W O rd 4J W N �-I H 3 4 � w 0 O O 0 O t •Ui v ((dd >1 -ri O U) -o 41 o 4 -H r� ri 4-1 � O � • r 1 ty) 0 �1 rd 0 U r -r1 m l) a) 41 U -r-1 a) 5> a) -H ro •ri �4 F� r� 0 i-1 -H v -H -H U�4 (d v 4- W (d v rd v 0 4-)4J 4-) ,H O Q)a) 44 o m w a (d (d Q rd � .H U 9 (d U x rd rl -rI F ri o U) L- N (d li rd04 04 Q 9 H O u a�cr�u • H H H U 44 r-i 0 t7 v aJ v Ul rd (d �4 � �04 0 �z ri 0 �i �' O O F1 J1 rl ( ) O O t71 d P4 (� 00 00 M (n Ul �4 Q' 4-j41ODco rl rI v � � u6 � rd O 3 3 N N r-i O N O N r-i clq m ti1 O N N is Q)5 Q Ul 41 N N 00 Ln Q N N �4 U (d •ri 4-) r 1 c c Li �D W fx —1 � U1 U 11 ON M 04 A H E� 0 UU Z W O A �H x H 0 E-ic � x win 3� x H H w 0 cn w a x Hazw -) vi a � � H x W rd zHDC0E-1 0 H co H N HH x -r r4AU > H FA O W H U4r34Wx 3 ° Q A 0 F� wa N zW FC A W D N �4 H En x 0 U)9 z z u u �4 H a UU Q 0 w N H U O0 00 r I N ri (' 1 N O W U R: O W � N � M N 0 O 0 Ul � Ei Ri a 4--1 rci U En En 5 xi r) �C H M 41 O �4 O W x £ U F, N 0 E0 0 P N O .� U Ei O O Pp H O N 'H rd 44 U)O �4 0 ?, a HCO o � � D �-1 a E4 �_1 A w a w Co Fj �� -r. O H> P Cn fX P W N U .i r14 rd 3 a)U FC b w FC H �4�+ y-4 w U) 3 z H w A rrI N a r i m FC H 7 H 3 z D r14 ZO H H z U Q FGrn30HQ w co AH�Pa9 D E-1 A 0 GU 0 E Py W U o 0 Ex-'0 � 0 0 a rON H 4-) 0 a) a) a) a) : 0 >1 rl 0 0 M r , 4-) 'LS a) b (1) H4-) 0 0 0 0 rd 3 4-1 rd W N P rG � -Hi H 9i 0 a) a) 0 (d 0 U x H rd ca U) U) rd p r H U U) a) rd -H W N U) U) co rl U 0 a) 4-4 a) N � r H 0 x O o �4H >1 U -H E -H U) rd 04 3 �i U? ¢' 0 A 4 (d a hzi a CA o 0 � 0 rid rd W Pi H rd -H �uuu 0 0 0 0� H rd uH 0 � F o � (d 04 � � C7 4J 3 N to a C RHj Fl A H u a) d rd 0 N 0 -ri �i �4 U) 3 rl x G4 O � U H (1) >1 �4 f7 N H � U U) 0 O '� rd a) � -HH r rd > rd � 0 to H O Cl) O H 0 r� rl U) -rl 0 x FC o 0 �i a) 4 H rd a) r 0 >1 � H H 4-34J W x to to rd U) 0 4J rd �4 �4 a) H (d ::s U aC o m p 4-4 �4 4J rl rd >1 (d ro 0 rd �4 H -H o 4J 0 0 �4a W 0 rl 0 o u) o a) 'o.Pi N a) �4 U U i4 0 PQ H 0 0 4J (d U U rd H 4-J £ >133 Nri 0 �i (1) Ul Ao00o a) 041 (�P�u E-ia A H (d a N 4 Z U) >1v '-♦ a) P4 'd 5 Phi rn rn 4J ,� Q) FC R; H rd 3 • 9 �4u) O ?1 �4 ro rd x rd E-r �, m O P; �4 a) , 0)m rd ry r-I P' �4 4-) o •-i rd U) .1 C7 w �-1 h P� O a) a) H + rd rd o �4 4a v 3 -r-i -N rd P; , rd A-) -1-) rd 4j H o N H rd a H rd z � � a 4J Er H Pa 0 bi (d � rd 0 � 4-)4J U) � H rd rd rd N u H 0 x G4 4J 0 0;� rd 0 a) 3 4J u a) rd H 4-) H H 0 + W 0 44 WC�O '� U CO PPa -D L7WhPri 0o 3b 0 tnoNNONNH rd >10 a) 0 x H FC �-r 4-) A N N 0 0 a m H rd J 1 �+ ,� N H rn aro N , � J..) U) 04 -I .rd 0) a) to v �n O P+ 0 H �-I O P E-r CO �4 u a) H ri b� b� x o ri H to H ri U) r O � � -H 0 ar rd � W H G4 a) 0 H P; rd r. � � P: � r-i �4U) rd �' N N 0 3 � (d PU " Pi �i �, �i a) � 'H � � a) O rd 0 O -,1 +- •H (d W W x � a � 4 rd � FC to 0 Pi J +-� a) 41 � H .,� H � � � R' rd ;; � � � a) rd 41 (d a) U) a) (d P� E+ a O 0 ri rd rd � � U) 5C � � U u U1 rd x .U) Q)(d W FX4 3 i7 0 0 0 0 0 rd -H � -� U) p�� O U� (d ,� u U E; (drd x Ei O W �i a) M�4 .0 u P; a) u -H a U HI a) a 1 P4 U rd rd rt ) a) P♦ N H N () d� Ln w U O 0 P; Q U H rd w z x E-1 O H H>1 O ro0 a) >1 H m_0 H a) �i o U) A O ro>4 H 0 E �4---i a) 0 o P4 (d (d H (d 0 �4 (d ri rd ri a) -H rd rd U) 0 �0. arC HZ, U� w� aaa �a AFC w 3 �� � UE+ El) W m Cr1 H FC W E-r H . U) rci 0 � .�-1 N H Ou io o H J H H x A,' H H H H H 0E� ME rtF�4 0 x o Ul EarA U �21 0 C � N 3 C O I N E- 44 N X. 0 £ U CO S4 Z N (d £ C � b -rl N N pax r1 I r-I W O H 04 -H U -li I U w �� W W Exi O fu rl w A 3 0 a a x x I rd a O r-I U) +� 'd W H X r=d z P4 W W O A In 71 rQ �4 044 ro r�P4 ri NH co Oyu o 0 Hli Hwz o iwuvio�azAz�'��a 4-) CO u°H a wo�H n mPa w Awwp FCEA zu � r� xa aa4E4U O rd �I N N ,c x Pa I z H f3' PS U] W P4 H z O m E-I G4 W Pq FC FC H 04 EQ N N U � 41� � Ei wHUl u^ar-IU1oAH " N a z� H oo W P4' �� � 0-� - P� wE9aw wP~A r�>+OaHInP�p G4 >H P� O FC U >I Ul O H (x O Ei N -- Z ,� U Ul O -0 Cl) O Pa � w 4-) F 4 01) 0� z 44 0 �� PS P4 Q d+ P4 A 4-I - N NF-IUl �+ z c W a d+ x� O b�� c$ x r-I 41 ,� � O O O N a H W Ei 0 z A N r. r H U O U) p! U ::I U -W 41 O N H U N ri x H O H a (d rd Ul Ei O W P O ul a-) ri 0 -ri U a 1 r I U1 W G4 H W U x H��•� P4 r I Ul x P� P U O W ri � 44 �" Ul x � > O r 4 W A Pi' p Ul O W pH U Pa P4 H A H r-I U) r-I U� W O r i bl H P4 rd >, -r-I 41 ri Ul H E 4 co H a Ul H N a a 41 (dO -H M 44 w I O N'- �4 O -w A E U 4 v H O W W W P4' z W P4 O a 0 v A r 4 _0 rl u u N H Ul U) H a H P; O M � U B O �4 A O -rj a N v A r4 N u � x X z � a pq O W z H -H U H Ul N x z Ul a A U >1P-4 Pi Ul p W H U] U U FC 44 D Ei x 0 I �- i a H O 1:4 N P4 �, 4-4 O Pi �4 -ri U U �i W a O W H U r r u 4 z O z Ei ., O F 4 o p Ul W a Ei (d O O P4 N H a ��A�'4'r� rd N N� .0 z Oat p zw O N a x zEiawP$z Ul H x O H N I Pa z Ei E 1 Hxu W O H N 4J b O tit t '0 W W x U fx U CA f24 Pa O W A FC W N EQ" W w U� U2 U a P� a v °; �-1 arj b u W Ei FC O --Py H W a A Cl) u a 124 -1 u xE: U) H 0 N PQ ri a)� J a4 ) o R x PW0W�E1WP, A O w� w>-+Ulxzu04 OWUW °PW W04Mw D � 0 Ulz � � 0a '� 0 P�zE�In P� waa uHz �rd z F34P0I Ei H DN-- H (drd H N Ei H a H -- O O N a� 9AFC H O co P� r I P4 N^ A O U1 A O U x E+ H? I F� FC E H z W Pa U) rd A p A a z �+ H co a rz Ei > H Ei U- uaxw uzo 3 rn Ul ) U bi 4� N U o wwwa� a Hww OA� o -- �H x •? J vH uua �mwzz zu PaWAQ' �� zz�Eix� HE -I rd w Ps. 0 Ul HHi w v H� 01 P4 O H m o r-I -° O ,H Ul M W bl W z EHH pq o �-1 -H O w z H H vi u J-.i 44 rd a-) r.rd fd Pi O 4 PjU — H AOAOzN N FC FC FC FC wUlaWwzH Ul W A O H Ei4'bU? A Pd O H AU1aa >-I Ul H WPS rd rd U(1) -H p -ri U) N -H W P4 H Ei U W P; W U Ei x H H Ul U O z W H H a p O Ei Ul E 0 P4 P+ O z z a H U _ rd W u FC r-j r-I RI O 44 .> rd R O W Ul O r-i W P4 H N r-I ra rd z z G4 N P$ H O N ° a r° w° O O li ro' zz O a x W a --o- P� U1 O G4 W Pq rsl q 0 a) H FC A i�rd FCEiNpQN I-a0Z<P4w rI U U >Id n`0aua�rdrd N-°m Q�vUlr104rd a(da 3 ¢I O PI FC Ei FC r-I A W U N O a H W 0wwxw rd o a) az 0xI! 0`�wQHa�aH � oo - G H Pa 'd 4a z U pP4H ow 0wx>�w>Ulw a �-H H w Q� 3 u Z �Hz HaF,x rd 3: U) u z Q H r4 � �0 H a 0.i U1 O O Q H 0 ri fd rl P4 M `7 H Q P. t7) 0 H ' H POD 0 0 U) �OQwQo w n4' O W PQ P4 � Ul rd a �1) z a U H c Ul a U w0a) O w O P 0 H w P4 (d rl wwH PL4 0 Q Q a O W H U •(i tT) G cnx 4-3 4) P4 z z�W w U 4.)-H0 ��aQUHHU �� �' FC>+waHQ�a o �4 �aH�`���H �� �`��° U U x z Q o Q x x (n a r14 q E--' w O u � o a) 1.) U m H K rd P v r A E-( i Pa U) O (1 N U �S o , N to U 3 O ro w N of 0) �4 Z � 41 i 71 rnJ � a x U Q A co U � 75 -H 0> 3 •Q ll� H � U 3 t7� t y) 3 0 (n rl W U) U) 7 U) U Q) l� H 44 N 4 -1 4-3 -rl o E-+ W �4a U 0 o P4 z H W �' rd 0 �4 10 Pa 4-4 (1)0 �4 1 (1) �l a rl a) a) HondPv Q oI a°rdr -1-) x FC x U) Ei a H Q +' rC1 U U }, H �4 U cn to E�QU I WP4W 0 a)Q �4 � a -H )�� m a) H > U? o a H P4 W H —1 -3 r 41 H w O Q+ oU � O 0 d+ H H (d 04 (� r I �i ii G4 0 'd r 0 zwa a W I x U� . EAU H �4 -H u +� a) o U +� I U) -H U ro 4) E a) o� rd U H H `4 � x 3 U bi M�-0 �4 3 U �� r- W FW rd (d co >+ H p w > a rr4 O ' �j rd -r( 0 M Ici U1 H z l� z W U W 44 W. rd . 3 (L) rd -,1 (1) 6 41 Pi 4-) H �0Q H FGG o H U) rt H CO z :>r o � 'H a-H � -I-) O � -H r. O 'o, U uA rn ao a) x a) ro 3 P4 arx° p k-w ��-r-1 w -b �4 (d 0 r) 0 U u FC u W W z O w z 0 w 'i 44 � a ) a) rd cl w 0 U) H rd u 1 N (d (1) 0 H x �D CO P4 H H Zi P+ �-: rl U l) I r i O U) a) I-1 tSl �4 r I O 0 H H Q 4 0 U o� 0 -H O �H xr= E r= a) 4-) rd �4 rd a) U) >~ rd a) U O W U) w W W 0 3 0 Ei PQ Q z U Q U> 0 N P4 U� U� U) U 0-W � z O Zi 0 D O H O O (d rd t71 �I a) U) -H 44 a) N �4 r i 0 W O H Q x> P4 •rl P; 04 s~ a) 4-4 rl U 41 w xaUHP Oza Oz () �l 0 a) a) rd 0 U E� aC a Ul W FC a P4 W X 04 a H Q > -r•l • O -mil �-4 04 >' szi Pi � (a 41 a) J-) 4-) a) w �l rd �4-0 Ici rci �0. AJ 4-)rT4 U z •d Ul 4.) a) v Pa O O Q Q FC O P4 o a) -o �-: o a) w 0 M H WP H n �4 U� 'O 0 tT a) WU W 0� O O r� Eq -WU) zr U) ww wP •OFC (d 44 41 -H � r, 0r-ird 4b� 0 F:4 P4 x H P4 El O U -,' �-1 -L' �4 r0 Pi rd Pi (d a (d (d (d (1) E� H z W w z a H (d'I '< rd (d � () -H 0 0 rd O U cn w Q 9 w i0 P4 a) � .r� � 'd �4 H (d � � HwZww>FcoaQ Paq a�u 3 ��� 0 o a4 �0x 04 a) � QaHa000Hw0 x Q�4P4H F1U Pa 4.) �qEi H0(d0rdU)v-r-la)(du)N 3 �'01 H > a) v 0 0 Z 0 w P4 a H •,� 0 0 (d zs 4-)41 rd -Wm 0-H > �r. fT4 w I o > W O 04 04 Q P4 0 P4 0 m0 0 0 P rl -H (d 41 rd rd U a) v �4 Q) �l 0 U) -r( o R, 0 U) -H 4-) 0 Q P f4 F4 rd u) a) 0 a) U > H a) -W r4 �4-,' p > 4j () �40 n FC a) rd r—1 - � a) (d 0 'd '� W U , U) �j r > x � 4) M > a) Ul a) U] 0+ (d U U 0 �+ r l is a�u°���a)-H �wxU(dRamr P4 P4 ¢+ o o o U) E � ro � rl 0 J•-1 a) E - �4 U 0 -H (d (1) U > 0 �4 a) a) N 4J > I0 �-I -H �4 r I a) rci a) U1 (d O 4J 0 CO 44•� 4141 rci� 0 44 G' a) (1) m P4 4-4 4J Q) >4 -W U) U) (1) `d 04 -r-1 P4 0 �-1 'sl .0 Pi -W -L� 0 m rd a) a) a) �4 a) -H -H m rd �j a) (1) �j s~ �4 a) rd 0 �4 H M H 04 rd N a) 0 >~ P4 0+ -1( 7$ a) F-: �A 44�i • 4 11 a) r O � a) � rd (d 0. 11 �0. UU) 4-I 4 Q P4 U 04 P4 H 3 3 U 4J 4J �J b U rd CO m o -W wwaurx wH u o wxa IHO w �4 W E1 O 0 3 O Ei U) fx O W fx P; r I r♦ -W 0U) a) U1 is �I rd a FC p4' O R: 0xfxU) ' Ga z r. z P' fx Ei AN Ei W x 0� U ri w 0 0 W N H Ei x w U) w z P W > W U 0 O 30OOHD--H O H W Ei A 0 v] HUl A A rd rn 4-4 Q rA rd ¢, >., Oa pq w Hz AOwz fx � �� EiA� --wz w a4 � 0 0 o cnwucno�az�wU)ZUQ r uarxHHaawaU � � � C7 0 f�, � .� W A W W Ei � ww U) a) J 1 x a I Zi H H co fx 1:4 U cn a H H W fx O H A z H x x Ei H H W O H a - co I co H W O H W FC Ei a+ a m a) 0 Ei W p i w£ 4 .. a w co G4 P4 A F N .� a) �, fx P a 2 H M (x a P a E-' i N 40 r- a) � 0 �, �4G4 ° rd �� -H 0 G4 � - p4 O FC U>4 O H H ° FC w w O O u W 0 m O FC �rn m oEiw U) fx�0 FCcnz7 0QW,HmC494OcnFCcn H r� rd 44 rn CO U) U) >i G4 00 O 3 Zi G4 0 U) N rd H U A F 4 F 4 Ei W D A Ord v -ra OUl -1-r zDD a Ha 0zA HOfxH ax > ° ZP9 D wUOE x� >+ �c �a )1I H00a,-aHw O No H U x H O H a E - �', � H U] a fs, d' u1 W W N H H a W U H W a a W z O U] Ul U x FCC O f=+ vl A (x O W Ei 0U 0 H c11 H H U ct1 m fx p� U U H N N x 9a U) W W z W U] a s W H H X Ei �4'H z a X ul W a pd r I 0 Ul (d rd m �4 r� x > �xwwzP4 0 pq W O -aH 0 fx -- •, D H A xaqq G4 FC 0 0 X O W aaH-- H HaZP4W Q W x Ul ¢, 0 U z !� z U�' U v rd a) 3 U U Dxxz a M WzW U0ZU> ,a U) a) 0 v UQ4 0 � vz �Eiw Hwuu�wDEixOfx a) � UO�aU) w-,a xx „� rd4+�Eir-I U3g44N.,cn�w0P4POcnW�EivEi F-i� °,� U �xwwHw0u�Hw�a a r'oa �w appqq zEl 4Wfxzcn �.- oufxU a FCz EiG4o a) a) DX WU)Hx0Hfx � p HfX4 Ei 0r,FC0 4 �40� 344 rl� OU �� xoUumfxaOAFC W f4 H 0 � �0 woa I l�UmH I U a) -� O 0 1c: rd W Ei FC 0 fx H W a A U) 44 rd w w Ei A w O H m Ei W O x Ei a) N -I-) is td �4x A O F4U) 0W0w rd �4 �4 x Da f14 4-g4FAN �4�� 0 O Pi W 0 W� Ei W a w >+ m x z U z N O P E a a 0 W Ei W O p4 U) a)0 0_0 a)44 0 fxzEiLn P~ wfxa uHzo a "zIxU)rnfxzrwxxo a0U)g0H'u�PH>i 4F,HZZw oa QAwUHiFCz� web �� -° aUH) ° }� 0 0 � � � N � a+ H a U] a Hwwr Ei > 0 H Q E-i 9 U2 O W �z�a L7 �a tx aU) A Orb v � � � �,WG4WFG U - U) � U4 a D W z w 0 H w 4 n N 0 }� z fx H W z -0 H W O rd 3 00 R 0 H a p4 H F74 0 9 Z W 4E0FC W O G4 Ei rx O -- O Ei U.H m p a) rd a) rd �, Ei �- U Ei - a FC 44 � z fx N z U H PA z Py Ul r� �I I-'-, • H H N FC FC 99U) W A ?+ O H � 0 U r H Ei W W aC Ei u Ei w r♦ 5 r-I rd r x_0j rl }'AOAOza W U)aWWzEi Ei U }' AmcANA FCHDAaFC ;j rd rd U) O a) rd OriF,G4 HEiU wWd W 0HxHHwU Cl) Ei W, 3H rd I x U ° a o F24a zzHH00wfxOH 3 H U U) U U 1, J a) '0 N O O a W x w W O a r� W a s H U? u O G4 fx W H Pq pEi FC G4 G4 N 0 r•-I O D O z W fx W H fx W fx D H pq D q x o a) rd > rd 5 4-I Ei G4 Ei A N �r �- O v a o x FC a W f�. N txA C7 Ei H -- d� x A O O � O 0 pa U) -rI O H a) 0 a) b) xa) M rd O ri rd rd U E rd U 4J 0 a) J�� V) 4-4 a) �4 pi u x o ,q Ul ( � rd a) N 0 H4-) :>i O a rs N 4j -k4 U o H 41 -rI r �i rd U) E �4 41 Ei > co �4 FC Ei O H N U) rd M r1 -rI U) rl t31 E+ 4-1 l-) A rd rd �4 ; 44 44 0 2: a) N r 44 rd 3 rd �I pa O Lord £ rd �r0� C�7 � .- Fz: r-I U) tY1 a-) U r I o (1) O s~ - 1 a r= O 41 -1 0 rcl a) rr., rI rI E x rd 04 rI U) 0 3 Ei N rd D F rI 4 � Zo w x 0 w w z m pq aUx U-) oo�a�A1 H�U� r.z w a w a H �Ei N HEi rd 3 OHf4DU aEiU� 3 W a E� Ei O D Z H U W N r- x C*4 C7 �i U] W A H H f,, -rl r, EiZZ ro 0 ww w award o O H � .H x G4 Ei fx co r4 W U � -H P�uq o„ Eiaaz wwzz o43 OW ZW a) f�FCO2: 0 WOU� � E H P4 O A I P4 X M G4 0 ZU)� O ZWHr-Iqo W�HZO �j H W U) a� 0 0 W x O H a� QUa 04 4P,'>wOrt4CO a HRH rd'd \U]wW WAM WHQ M P4 H Z 4O b N >i 9 W O 0 H R WS F -O 0 Pa A 0 O Ei x H P4 A Pa N O 124 S=.; U 0 0 6 U H Pa W H H rl r' U O W 0 Z U U) a> A O a) Ei ri u1 O Ei O ppqq O P4 • 4 U) H O A O U U at; H Ei U a 0 H 0 a E a) r.Oxcn H r4EAEi r a, HCJ)w ri (dPQW Wcna O�C r pEi> -HW WUUUP4 Z rd fx FC E� N i rd x W R g� 9 G4 H a) a--)W Pa U d U) � Ei Ei W o W H > w� O xH fZPU)Z134AFC W P4 G4 N E B fL, a A w a W O W E I U) O r4 0 0 'd O 9 134 U) O z P: U P4 0 wN �! >, rd PaO 1 Oo 0 >, PS U) H rd a) W a d' Pa H P4 Py� H rd OWz�x a)� �U war` pooul vx fL, U U 3 1 � O D , PS H r4 G4 64 3 v O ww ooA00r14 � v H H H o P O Z x H H Z O j G4 rd A m U z O U a A A 0 q H P$ H o �4 ri Ei P� L7 H (�' H H H �4 ri �4 K� > O> H O G4 >> W r� 'a O O>+ blrt-Y 4 mup4OOEi Ord q x Qo P4 F 4 P4 9 0 P,' U�4� D O W W W O P4 P$ 9 0 U Pa O Pa A r♦ W c7 Ei A U) U) cn Pa a, A -H U U) ,� r-I rn H O U1 -ri OH U) rd r-� U U) 1 � � 0 3 � � 0 vo x0 � 4J O O 1� a zs N U u) rd Ei U (n rd h u 44 >1 4 a� o x uO bl O � ,� � N -r-I N •'� b \ J-) \ J > H a x H 0 0 N > N > rd a) S a) O 44 rn O �4 a) �4 �44 rnm N bl rl rd r. U �4 41 x �4 �4 a) •li p O rI 0 H >1 44A j1 3 U O rd O u rn M 44 U 414-) rd 0 co H Q) 4-)H ,� 00 U� rdu rd 4-40 t3l (1) H d rd bl ¢' b N rd 0 H 0 rd O a) -w rd rn rd 0 O a N W ao m O � d+ W A v 04 r U) � � � � � -W N H 0 0 (d � rn 0 � -c! Ln 04 11 rn 0 o�41rd0rs>�o d `���a O rd> �i P4 Ul r-I -0 ro 4 ro rI m b- o� 4APa4 r1i r= �a) `0 (d 441M r I r I bl a) rd U) 0 a) U) rd U C7 rr-i 4 M N N� N O 0 E T In r 04 O � ri 3 � > o r U rd . H r, rd EQ rd� A a) O -, rti r 3 rd U 0 O E� -Ui O o 0 h A rn �l U) r, 04 0 U) U O O U +� 44 H O (d w 0 0 O .li 0� J 3 c�i 0 P M� Ui a P4 H O rd ° a) � „ -Co (d P4 tn H �4> 41 a) a) ra O O� o D ro � rd 4j 44� U 0 r, 4J � 0 � EOi H (d rd rd E'Hi 0 rd N rd 3 H U) -1 3 ¢, N Q v 0 U o U trl U >1 (d M4 04 4-4 •H (d r-q � . r' 44 U) �4 a) ro �-I rd rd (1) rd rd G 0 -1 rd .0 >C 2: �4 A > O 4-) 5 4-4 > U) H Rol o N H N 0 � N Q) N 0 >1 rd a)i rd rd � IS4 ON a) 4-3 a) 04 �J O `- >1 Ei aJ �> (1) 0 aJ • U 0 N (I .ci 3 b -L4 m rd aJ O rd A 0 a) rd rd rd m o 04 (a -rl ":5 (1) rd aJ O U 0 3 a) AJ rd �4 rd rd -1 3 aJ � JJ A a) O H (1) O a) rd 4J A aJ A rd m -H �4 (1) b � 0 U rd 3 m .4-) 44 � m to H a) .� A 04 • r1 a) 1 � 0 aJ r 0 a 3 E a) 4- 'l �4 3 3 '� fi U o rd m H xA-) 0�4 rA >, (1) 0 3 �4 44 •) 41 a� ) a) O a) aJ U O � a) (1) a) a) H rd 3 3 rd �4 4J a ts) � rd -H rd 4--1 • m 4 co U x F-: -A N 0 - E-+ 44 Ei aJ ;j 3 m rd rd 3 m m E to m 0 Q) 4J (1) 44 rd rd I a) > m t l Z a) -H H f-i o aJ (1) -1 a) 0 -H rd -� rd 0 -li rd 0 aJ •S'- 4-)m 04 4-) 0 4J rd Ei rd E �4 a) E N O O rd U m m rd �4m 0 � -0 Ei U P4 aJ 0 m F-I a) Q1 a) • 4J (1) m to rd fs+ 3 G4 3 0 -H �01 v F-i 0 rd 5� 4) U rd aJ rd -J Ei aJ —i r� U) ca to 4-) U 0 U JJ o U) 4-r 4 0 to 3 aJ (1) 44 (1) m - rd rd ro N X 3 �4 Ei to rd 9 rd -rI •H a) m �4 H rd �4 >1 rl J-) -H ?, rd aJ >i r. U) o Ici rd 1� t) a) rd (1) rd Qi �j 4-) 4J �4 O �4 �4 rd A -k4 • rl a A �44 -H �4 4-j -W 3 0 �-A a) 4-)4J rd R, Ei 0 U) 4-4 U) ¢, -rl rd N " a) rd E rd a) - a) L+-i 0 a) 0 aJ -ri 0 �4 a) rd rd 9 x 0 FC 04 a) rd a) U) a) U) 0 a) rd U) � >, 4-)-rl �4 to -o �4 �40 rd � 4J X t)) rd r-j 04 a) 4 tT) E rd �, rd E �4 r4 �4 aJ U) •rl (1) a) —1 a) a) (1) rd 0 H a) r� rd rd r-i E �4 r, o �4 rd 4J rd rd 4-) b .d 0 (1) rd U) >•, r Cj E 3 0 (n E N 44 -,1 a) r-� �4 �j 0 rd E1 -rI m 0 m -H r� (1) 4j rd �4 rd rd -0 rd A a) rd o 4-)0 0 •� N rd 44 E r-i 0 >, 4-4 4-4 0 3 U �ti a) >1 rd E rd � � a) 4 (1) a) i �4 -A r, A-) r, -H rd a) rd 4J -� N rd v Ei A rd a) �j � � a) 4-)rd � m O �l x m 0 � Z m a) 4J �4 4-) rd rd `o �4FC x X Q �4Q ?+ a) U rd E (1) m A 0;j m rd m E m U) H aJ a) �4 r� ;J mn: 4J 0 4J �4 .Q A x �4 E r a) rd O -H I E rd -H >, A --1 (1) U 0 U) 0 rd U 4-)0 0 m �4rd rd 4-)3 3 rd 3 4-1 � E -H m r� E 4J rd a) rd 0 H b rd 3 a) (1) rd E 0 ri O ji U -r+ U) E A �$ E F-i a) r. a) �j a) 41 �4 a) Ici to v 3 U Ei rd Z m rd O a) O 0 rd 4-) � • Q a) 04 aJ rd rd F' � -W + � a) N rd a) rd 4J O 44 'd "i �j O tr 0 m rd aJ U rd •cl 3 U aJ rd o �4 0 rd aJ H 0 "d 4-, ,� �, r. a) -w O .,i 0 0 a) 0 4-)U 0 O rd 0 4-) r) 41 -1-1 rd U) a) H PQ Ei FG rd rd rd rd 4-)rd r-I rd rd rd �4 4-)E rd m -H rd }, 3 rd a) H 0 0 a) 3 • � 0 m 4J 9 H � Aj 0 ri rd 4 t) r, o � U rd FG FC X a) 0 £ X p 0 U) O 4.) 4 • 0 4-) a -W to 'd � rd -1..)0 0 ID4 E a) � Ei 4-)E U `d � rd aJ >, ¢, U) o rd U 0 0 rd -H aJ -ri m 0 o o FG rd rd b 41 r a) 0 0 rd v (1) E (1) �4 -H r-i E 3 a) 41 (1) 0 0 3 44 -'-4 F-i N (d a) a) 3 a) 3 v a) W .� O 4J a) � 0 aJ - A O rQ a) rd Ul a) rd 3 rd rd o 0 aJ 3 H H rl) rn 41 rd ,� rd rd 4J r-I O O a) a) 4 `� a) � rd � rd U 0 a) 0 U) ,-i r-I •� U) � � O Ei 4J r-{ � 0 � � 0 O a) 0 00 c0 r) a) o ¢, Ei Ei 4-) 0 � 4- � �, 0 U rd ri .J a) rd aJ rd aJ rd x r. E o aJ ,� .0 rd rd ri rd � —1 0 rl � 4J 0 o O 0 0 a) pj 44 m � m ri m -ri m rl -H a) o rd a) a) -W � 3 3 rd 30 AJ a �� 00 rx d rd U U I Sl a) rd a) 0 �4rd rd m m 0 a) rd .rJ � m rd �4PQ � 0 a 0 M to rd cd E -rI a a) -k4 3 �4 E E (1) a) �-4 U -,A 0 A m U rd a) rd �A rd Ei rl 0 bf.- C! w r, U 0 5-W a) > rd O -,1 E m U m m W 4-) a) .0 0- A r-i rd N 3 h� a) O4 rd 0 0 rd rd >, 0 r�� (d b Q 0 N ( � � 3 0 0 rd � r, •�i �' rd -H H (1) -mi m E r. .ci .ci 3 b a) m 1 r-I N N N Q U -H 3 .Q 0 3 Q 04 o U Q U ri 4 U -H rd m;j (1) �j , ..,-' 4J 11 .� o r.�$ O aJ aJ Sj a) 04 a) R, a) O 3 04 O 3 a) ri O U aJ m 3 a) E 3 a) > m N Q) i 0 Ei Ord 3 0 41 0 x rd N 3 3 aJ a) Ln N 0 rd A EOi UOi �" 0 4-)0 a) q a) >, a) m 0 0 04 a) rd � rd �4 Q) 4-)0 a) a) tom rd rd 0 a) X N N F E (d N U 0 v � rd rd rd r- 'd H 44 v u � � (d � 3 '(d Q rev r. 'H +�) rd 0 r- m a) roil � -H rd a) m U) aa)i r� i Q 3 rd E rd H ri o �4 E aJ rd rS b rd >, 0 r1 o >, -W �A a) 4-) 4--) U . a) X N U a x o rd S ', �' rl O � t� t) 0 1 0 O rd H aJ a) rd • rl rd 44 x 4 rd rd a) rl rd Q4 rd 0 rd � 41 O rd -H >1 3 rd a) N b a) O rd tr rl a) rd O m 4I a) U � FC . u o 3 rd b y a) - 1 a) U aJ v E I 3 U E v w� a) 3 aJ r. 0 3 � a� -� rd -li m� U) H o a) � E I 3 m 4� r > 0 o m rd a) l+ U a) U a) rn� m � v +) � v �; � -H @) 0 rx 'd 41 a) 1J .0 0 0 aJ m o P+ 0 F' -rr aJ rd -li H �+ E a) � rd � m G4 4a rd m -0 � � rd 0 3 -,� rd Q U s � Ei v a) rd rd a) rd m � m 4J U rd a) �4 m H aJ m � -rl a) aJ rd 0 >i m o 04ro �, a) A rd 4� U rd ,� O -ri 3 rd m rn O a) f~ u a) a 0 U U � o 41 -r-it31 +-) a) rd a) -H E t)) a) E 0 (1) m ;J a) 4-4 0 A O b -ri rd 4-4 r, r, a) -1 m m 4J rd N FG 0 m Q a) 3 O q N m m m to m 0 E 0 41 Ei 4J �4a) rd a) rd �4 rn 3 r-i rd U H rd 3 U a) a) a) b U rd -1 rd a) 0 0 U ;J 4J .H Ord a) 0 rd 'KI U rd 4a a) >i Q) rZI a) 4J 0 -li -H m a) �4 4-)0 04 r4 rd U .,i 04 m v �4 rd a) U 0 aJ m rsi m —i aJ •l� -0 rd E rd -H 4-4 (1) •S4 rd -H 0 �4 W a � a) 0 (1) v v a) �4 t♦ b -H aJ 4J -H -H 41 U a) 3 .0 b -H �-4 �A N r i H 4 pq 0 E u 3 0 E rd H 0 o 4� 11 4-)0 � 0 ri rd 0 ,� rd 4-4 ��� rd rd U O N -H q m ri FC -W a) O -r� ! U 4J m m 0, � rd rd a) 'd � b -r+ rd m 4a U E a) v 3 rd •Q rd m a) Q) (d E � rd 04 m m rd 0 ri aJ 0 a) a) rd a) a) a) 0 • � R, � Z PO FG O 0 aJ I �,' aJ U r-i r-i m U 3 dJ aJ -H aJ $ 3 4J �4 �' -rl r� 0 r� m -o -W m (1) E c r-i 3 4-)a) v rd m rd E -ri -H a) m rd m rd 0 0 0 (d 44 M 34-4 4 3 rd • m> E 0 0 a) O a) rl rd 4 0 a) -W r� 4-) ti 4J a) aJ 0 0 -Wa) -H � 0 � 0 � 0 4 � 0 rd O �4 ,! a) a)� 2 a x 0 a Ei co 3 .� aJ A rd 3 aJ U •Q m JJ a) -H -H m �4 m rd -S4 m �4 m rd aJ -A Ei 0 aJ aJ 2 044 U X 191 r-1 �-4 JJ ro H rd rd ro � U) u Q H ° r. E N m� .H 44 -i '� J-) }1 JJ N U) 4-1 U)(4 �4 4A a) Ul Q) 4) r,i r-1 4J 0 r— 44 U) U] U� 0� O O E M N N rl r I ro Q) J 1 4J a) E �i ro JJ �4 E Q) JJ ° A o s~ y JJ JJ 0 CO 4-)o U) O rl 0 -ri a) a) Q) cn U) rd P4 O 3 a) cl rd J�J N 4) U a) q a) J.l4-) J � �4 >1 A JJ Q) H U a) (!) N W .ii (d g A Q) a) -0 (� JJ (d 0 JJ U JJ U a) 3 �4 U) 4) U 4) 0 O 0 �-1 (1) a) m 0 Ici U ri J�1 0 JJ (d (� �i H a) �4 '� (1) rd -1 41 A E A (d v I I r-1 rd 3 U �' H (1) p i >1 A (1) 0 I~ 0 A -11 rd ro r� 4-) � 0 4-1 > 41 Ul -W> � Ul Ul Ij r0 rd N m o > tT1 Q) JJ 4-4 04 U) N 3 ON (d -O H Q) (d -H ri JJ r- I I �+ FC O Q) H Q) (d rd �4 ,ii 0 a) Q) Ri (1) (1) J-) U) N H rd r-i �4 U rd Q) JJ to U1 t) (i) rd JJ a) JJ O >1 O r 1 Q (d U m Q) 0 H > 4) JJ U) a) �I rd � �4 a) 4) rd -W 3 a) A �4M 0 �4 [Ii x >1 r m (d 04 A 3 tSl 41 P4 FC cord rd U v (d (d 3 A 3 a) v rd a) o (d' w O 3 3 U) N � � rr)i rn u� rd � O 00 00 H G`+ bi -H �i I~ H a) U JJ -,1 o A N 0 0 � O � 41 Q) -I-)3 �-I >i JJ J, 41 (d (d O N Q w � -H 3 0 � A (1) a) C A J-) 41 (d � 0 4) t) r♦ JJ (d 4J ,C; -ri 75 4 Ul Cd a) H H 41 U Li Q) (d r i a) Q) JJ 4-) (-4 N M (d �4 rl •r1 S" JJ ij 1 3 til 1 q , 04 O O N 0 Q JJ rcl - A 41 4-1 -H a) (d �4 rd 10 (� U N N N }.1 Q) U) N W �4 0, ro 0 Q) > U �4d U J, A rd ° a) n O Q) a) 3 s~ -W 0+ Q) U (d (d 111 M A (d (d Q) JJ U) Ul �-1 rd 41 N N 0 U r I rd A (d 04 JJ JJ JJ0 0 3 > 4) a) �4 K N >1 J, rd G �4r i >1(n Q) Ul rd JJ 0 >~ r I 4-4 N tl1 U Q) P4 ( v N O G x o 0 F] F] CA Q o JJ 3 rd -H JJ 3�4 a) -w E Q) 0 JJ A O O U) �4U >(d -H u o � -H `l 3 tr a) J, ro (d 0' 4) FA U) E� O JJ 0 -H E O (d is r-1 N -H JJ $4 2d a) 41 U � w P -rd �I Q) rd Q) U O 4,4 �4 U) 0 U U 0 j E a r 4) ? 3 A -H U rd a) rd 4) M 4-4 rd -� rd u x o -H A 0 Ul r� a) .�' tJ} 0 N f=i �-1 J 1 A �4 E 4-) �4 04 r I rl tpb P4 (d N 0 4a U) Q) 0 4) 0 C N Ei r ri E H C: JJ r I 04 U) 4) J, rtS U U rl (1) JJ (d rd 3 JJ rl (d r I I • b U f� N rd ti~ 3 0 Q) ri) ri Q Q) o x u rl 0 0 s~ -rl 0 3 r-1 -ri U JJ s4 (d Ul N (d H (1) rd Q) E F.' = fd JJ a) �" t51 U) JJ rCf J.-1 N r-ii r-•I -H �4 �4 JJ 4) -,1 J--) 4- E b -W P4 rd rd CO rl r I 0 r0 ,4 P4 r-I rd A � 0 ;j rd m (d 0 rd I~ 2 Pam. `.r 0 U >1 >1 C7 to -ri W 44 (d (d U JJ 1 (d Ul . rd a u ° E aa)i .0 ro A J, rdrd 3 rd m �I 3 M m N 0�>1 0 -ri �%Jzi J' 04� x BHA U) rd a) v 04 4--3 ro —i -H 4-) �-1 N U � � 41 H A 0 4) 3 JJ 0 �• UrO 04(d o O �1 rd P4LH } A >+ Jam-) 0 r�11 4I-I a) - H U N 44 U) G Ul x U) cn 4a 04 Sl � AFC �A tSx� N A H cEn > Ul E E a) �' ro a) 4 u -r-I m 0 U) O m �4 �4 0 rd(d 3 U4 d 04 Q) a) Jj r_i 7 4J U) N U] (d �4bl 0 -W o A 3 � Q) O �rl -M 3 �t 4-1 J�1 JJ A a) N h 3 ul a) ri � rd M � 4 r I~ (d O (1) 41 O H E 1 >,, , rd ° Q 4-1 a) ri m O N to 4-4 R4 a) 0 E ri 0 0 0 b) J.J > 0 -14 JJ P4 a) �, ul O 3 s~ ? � a) ° a UA 0 P4 Q) E }� 4-)>~ 4-) a) W �4(� r I rd Q 0 0 Q] N ri rl 3 �� (d r Q) (d f~ -H 0 4-4 0 -H U rd .� 4) O FD E (d q 3 U) N 2: (d 4-) rd ro; �A ro 0 0 44 0 �4 In (d JJ N zj 't3 N 'I" J, rd a) 4) 4) U -r1 0 4J O s~ a) rd rd a) 3 rd 4-1 .� -r1 4-)44 0 J, 4-) 4-4 0, �4 >1 rl Ul E �4r N a)FC 1 O -0 p A -H -W E 0 Ul �4rn 4-1 O Z �4 rd rd 0 ro ro W; 4) U) 0 Q) E 0 ) rA Ul rn i rd rd 3 0 aXi a) E o to p rd r -0 n5P U°a 30���rd V) -H O E 1 O 4 (1) E 4) 0 m 4 p M U ti~ p >~ 4-) (d E �-4 -0 0 a) �4 P4 4a W 0 rd U) 3 rd Q) -H (d JJ r I ,Y (d ¢i Q, 4-) M Q) 0 �4 4) JJ �-I JJ N Q) N M 0 r-I (d o �-I 0 (d X! o � )mroz Sri �1 O�rdrQ H FC ri) (d rd 0 A Q) t)) 0 0 N � 3 rd v a) 'r�-1 rd A (1) U) JJ H 0 `r4 0 JJ -rl —1 3 E U ;J rd �J 4-)�j 3 (d P4 -H 0-H 04 OJJ 0 0 0 ;� ?C E> x JJ 3 FC 3 Ei A A rf r` v 10 rl A v v O v U ,Y rd -rl 4J � b �> M M ;J O :� 'cl H � � a)3 • fl Ul ul > 0 >0 a v m 0 a 3 v A rn 44 O (d � 4J � Q (d N rd 0 N 0 10 °-) U Ul v +rd rd � 3 Z U1 O 4J � 4 U O co rd U m n: 0 rd ° v >1 (d�0 4) E-1 rd �4 -r-I J-1 r I d IQ v s~ � >,� Ul +1 rd 0 41 rd M U1 .H r N U vn: -I-) 41u�z�°o0 C E v v 0 ?1 -H rd rd 10 rd �xo �4 a) w -w u 0 v Ul rd O r-I -H 1:4, �4 N �4 44 O A @I v >1 5C v v -ri Ul a O�r� Ord 41 � Er 0 N 4J4-) r� R O fd �j u z o 4J U O 0 v rd 44 C bi r J, -rI P rd r-I r-I 44 0 O -rl �i L"+ 04 v N 3 .ci 41 v rd X .. v o U co I r I 4-1 4J N rd ri N ro £ �i v Ul �-I �4 fd N U b rd 0 Ul >i �4 �-I v r-I O Ul O rd O O O E 04 x S U P A-) X 4-4 3 z wxmHEi0 O4Lnor�4 Ez� z pq Fq Fq z H H H O w a A Ha H Ia-I O O D PQ x O D _°xo�a r� P��� O N �U) w a a a ° a H a L7 O O x q A W W W O m A H° -, W Ei H � z W a wE+ww> 00 w E-+ Ul H a U H Ri 'D W z H FC E4 UU FC A P4 W O ? rd O v� 4-4(d ° v 0 o� v �.4 o-o m w w 04 d' rd41 �44 � �+ 3 � 0 0 A �.,�,� rn 00 �r� 5 00 U v rd v r 3 Hbrd r= v v v u rd 0 v U ,2t 0 04 >1 0 � � m 0 a O 0 r ro O � 0 rd 3 �U)-H O �4 v U] 'I 'cl N rI U r O .H -rl H U N ,� �j O CO 44 0 H E� U] Ul 0 m >1 v u ar rd m PQ 0 X rd 41 U N U \U Ul r I rd v Ul H U 4 41 rd a H 0 > �b a U v .. HCl)O u Q b v� o zzaaQ) wHH (1) r � � W 4-4 (d� � ;a O O O H >I-� r.. O v v a b a m U) U) rd Ei 0� a) rci z� O �4 H -H -H rd .0 0 a H O O Q)E E E � A-) rl 1� P4 o ?1 U E E 3 01 04 �4 rd rH � 44 o Z m rd • H O O O O W rd O O a >1 >uuu EiFCuEi w a or, r� Q) or a w � w x v ° O 41 ty) v O 43� � rr tit N O ?1 N E Q U] W b� b� to P; rEd �4 U v v PQ �4 4J 0 � -H � rd ?1 U PQ x O U) O v .1i 0 N N � rd La U � 3 3 N O 44 a)Qxx Q)a I Q rd vH �� 'Pi o ,-a U v 3 4-J z m O t 3 rd +0 E 3 O � x O rd Q x z U) FC rd Eli EOi c� H 4u E� 0� m rd� t t r v a v� z 9 U) � O O P rd Pa v 3 4j v� O H Q m U� rd O O �4 rd O � -I-)-I-)� y�� �jHH cnEiahQ c�whP4 -w+� 41 _ ri rd 4' CO U O W [� v x Zi 0 U r+ (d `� S 'H J-1 �'' W N U -� H uQ�an�"'� N rl a' rI aQ h H (1) rd rd 0 H �0 r1 (d PQ rd rI U Q w P4 rn v `� o r, o k W a 134P4 0 0� �rdrd Ord +�Orn Uvx-- E 1 x a o a v P4 -,A -ri WU)uP4 O� rd�-H �+-H rd� U) x 0 u0U aU Urdv ma x � � o � rnv� o -r-i PyQ •a H>1 �rv�A rn�-, ¢,>v 0 0 w W rd rd o �4 rd r-i rd a rd cn x Uz P4 PI FCa F�zQ woacE-tn E-r H �i zS Fq �l H H O H 'D H H � Ei 3 C7 H H H O N E-i v� P4 > Z zU RUC O co W U U) O rG Z� z x a 1 zQ� z�cn EiDiHz FA w H OW a: W 9 CO Q N ?+ O FG U y+ O 0 E 1 W cn P4 m cn o UI Q w �HN000 Q H a 39ZN0 x H O P400 z aaHw Ei 0 z Q a H U Q N M Q, ;I; H O H f-1 H U W Q U x H U rI C�l� H a' a U �F cnwwz�aw cn>aWH �wwzxaH P4 H xa H O� N H _� ppqq Ei W U) U U F[ P1+ p� x 0 I�D P4 , M CO H W H O M W Ei U rMl x w—WC�z04 zP EiawP4z Ei W o W. N p X W M H x o H W xuucnxa0QFCw w u w Ei Fg o -- x H �PW4wW��wawwaU)uHu z H wpHNH ,00N aQD 0 O Ei H Ei P4 H U) F OHww�oQFC uy�D<Mw�DwoHaw9QaoQ F4 L7 H a f: H fx, U Fl W v a H N FC 4 FC FC U) W Q >4 O H QOQoza wco w w z p Ei 04 H Ei O CO p4 W 0 Ei x H H Ul U 0 zz a H U H z�04xwP4 3 0 W U1 0 H W P4P4UO0r14WPq P4 r3� PPNE1Q —0 -a0x aw Q) N 4-)0 -H rd 4-) s" U td rdd � 4-4 � � m ..0 (d rl b1 l-) Q) -O m .1.)1 bl U) >, r' Q) Q) a) () rd 0 a ro ri �-I a) Q) �4 J, m JJ j, Q) �4 m U r, (1) �-q Q) rd 0 ro �4 U a) o ;J rd aJ • r1 O E rd U rd rl �-1 a) J, ro > N Q) �4 3 Q) 4-) U (d b) -r1 ro (1) 0 E O 4-) d O N O x 0 O m rtS O O .� U O rd a) �-1 � JJ -,1 O f, Ei r, J, a) rd ro '� () > �j > r U 0 1~ rl G 0 • r♦ Q) 4-) U) ID4 4J E 04 0 0 rd J, Q) � � � A (d E O o N � ro rd ro ') 44 0 d' E Q-, -H � r-1 �1 J, 44 rd �-I (d rd U Z, E � � ro r r I �4 rd m � 0 M � 04 0 rd r� o +� •ri m 0 0, 4-1 U (d rd Q) -� r 1 o ri rl bl d rd rd O U m ro X 4a H 10 rd m 3 r, r 0 U 4-)U� Qa O Ul O U) r-i � rd 3 ra 44 N M N �4 a) U 4-)y +� O a) O r. - 4J rd •r1 � Q) ro m -- N a) 0 rd 0., 0 .,� Q) a s~ � r. rd -1-)0 m O a) r� � ¢' -rl rd Q) >, (d -I-) r-1 .0 a) �4 P4 am H U Ei 4 0 4) ri (1)0 U 4-4 ro� a) 4-) �4r-i 4-)04U) r-i 4(d� m P4 rd A rd 0 11 (d Q) (d N 4 �4 Q) ri a) P4 3 rd m F-I 4J 3 JJ P4 0 11 O ?, U) >1�j .r{ 0 ri E y ro A Q r1 Y (d -M 0 ro 104 ro ;J H �40 rd m m rd rr Q) -r1 O rd ro 4-I rd m •r1 d) JJ rd U) a) N O 0 ro m E O> O U A U o a) O� 0 rd bl) ;j Enro m 4J rd E (d N �A (d (d (d J--) U) U) (d JJ 4J 3 (d (1) J--) rd (d ri (d 3 (d 0 ro rl Q) (d 04 Q) 4-) Q) -W 4 H 4-)ri ro rd 4-) N (d (d Q) >a) '� �4 rd J, Z � a) Q) �4 r� Q) `� JJ rd rl U) 3 N JJ m ro -H0 '. r 4 r-I f 4 0 H > ri 3 X! 4-) 0 r1 0 Q) J-) x N JJ Q) ro ro ro m b1 (d ri 0 r, b1 •r-1 rl -ri O �4m 3 ,5., rd .�' a) .� �' >+ .� E 3 ri O (d rd m 0 Q) r-1 � Z .� rd �' m a) U Q) r-I Q) 1 H Ul Q) � r-i 4J m X!0 a) 41 Q) C) , ;J r-1 U (d • r-I A 4-)(d U M Q) r1 (d r-i (d r-I 04 4-I cj, 0 .11 f1a r-i U) 4-)U rd rl 0 . ro ,� 4-1 , 0 f', J) 0 r 4 U J-) ro >~ ro r i }a •'� -rr W r4 bl) o a 1~ ri -r1 > rd 0 r1 �1 01 O m r-I r♦ (1) 3 r1 -r1 (d m a) � Q) 0 a a) J, r, r. O c!) 0 O m 0 E O O O g N U 3 rd ro Q) rt H r4 N J, O 3 4-1 .� •rI U ri JJ U ro 4J U) �4 U �-1 �4 -r•1 � 0 0 JJ -r1 N E 0 0� JJ 0 bl o 0 4 m O U �4 0 (-: rcl ro Q) ri 0 (d � Q) •r1 3 JJ m �4 O 3 0 (d Ei rd ro �j 4J rd U 0 3 -r1 �4 r, O O m (d O 0 U) ro E 0 U) 44 N (d U) U) FC U) ti~ J, r-, 04 X! (d ri JJ O (d .[I U 0 'rl J, 0 E J, N U Q) m m ;j 0 1J .ri 4) 4-) Q) �1 JJ rd 3 (d a a 0 Q) m 0, � 0 a) rd -H �-1 -r1 ri U -W 3 rd r� 4 U 4J JJ JJ � m 3 �w�a •> 00 v�ro9sQZr-045(d r) 0�� ��s~�(dr1(d0(� (dorna)v (1) 0 04 E> 0 -ri r. .0 4-) r1 G U O x 3 -r1 J, r~ 4 -rl . i U) b a ard a b m i ¢' a �4Ei ro>1 a 0 0 0 Ei rd a) (1) 3 N .0l 4J 4-)0 3 3 a� > o -ri H Q) rd JJ u �4 a) 44 �4 U 0 -n 4J 4-1 04 Q) r-i 0 44 d, a) 4 r-i O ) rn N (d Q) �4 O a) ;j rl w 4J 0 A 0 0 �-j Ei 0 -r1 4a J, (d rd 4 Ei 0 J, 124 aJ N r 1 U] chi -r-I 0) X! o �4 N ro 4) 04 $1 a) rl (d I 3 rd a) Q) 4-3 3 0 4 a) 4 rd (d a) ro rl X! 04 JJ 04 J, > a) m m ri 4J JJ Q) -r1 H r, a m rd �4 (d 44 rd a) �4 4J J.) Q) J--) J, A (d 0 4-)0 4) U) 0 �4H 0 •H r,0 E Q) rd ri -- 4-30 m 0 -r1 } 1 a r 1 ri 0 �D Ici 0 4-) 4-) �4 a) m (I - A ro rd m 0 � Q) rd E (d ri 04 �+ U— J) r-I rd d0 JJ m J, rd r� �, M0 4 -,1 rd 4-)4J a) J, Q) 9 a 44 F-, 44 (d -W0 0 � Q) r1 r1 a, 4$4 ) 41 � rl 0.� rd m 4J m (d N rd 0 0 m 4 4-) a 44 rd o 4-) 4-4 m rd r-i U) -I-)� O a) Q ro m 4J 0 3 m 4 �4 Q) 0 0 -r-1 J, m O rd -r-1 ri m I -r-1 () U 0 O E 4J v q (1) P4 r1 U a) 4 JJ 3 rd J.-) rd F:4 -r-1 ) I N m -A -ri Ei rd r-1 (1) (1) m 44 > d a) 3 k o •rmi O O �1 0 }, � J, U 0 H 0 0 (d rd W m U ro m 3 m r0 rd v 3 ri m 0 v rd 4-)04 m (d rI (1) rd El o C! E ro N r+ >1 FC 0 Q) r-1 4 rd rl y rn p+ 44 ro UI cn O -1 O U bl � E > ro • 0 ro Q) ro r-i ro o � � ri rd � � G JJ Q) } 1 u r~ (� 0 44 a) W A ,� rd m 3 ro 0 JJ G JJ 0 rd M Ei x., -r1 a) U J, 0 r i a) (d m •r1 -1 rd U U 0 ai -r-I 4a b1 -- 4) � U a) .,� >~ � � � 0 1~ 4a 0 Q) J, >, E � r 3 rd aJ 04 rd m � (d � H ty, ro � q ri r� rd ,� 0 M 0 i 1 0 ?, a) 04 (d • rr rd (d ?, U -1 ro U rd Q) 5, F:4 N O •ri rd 9 U (d r I k > F- �4 U E P4 J-) JJ U 04 x J, 4 JJ $ 4-4 (d rd r. 1~ -H -rl (d 3 rd Q) JJ a rd x o f~ () N a) (d P: r-1 m :j rd rd >~ rd rd m rd -ri O Q) J, 0 JJ •r-1 3 o () rd o ro aJ bl (L) 3 �-1 -ri Q) Ei G CD U 01 O 0 U\ 41 U Q r 1 N rd 0 r+ U �, N J, r I o. O N -r1 (d H K rd J, rd ? > 0 Q) 3 N IJ) �4 ?, m �4 04 m E rd ri r-1 ro H Q) R, Q) ?, m �4 bl -W -r1 N (d JJ 4 C A A (1) J, H N N -i Q) �4 a) -r-1 O �4 0 (d 9 0 r1 m 0 04 rS4' m r., r•i (d Q) � JJ P4 3 JJ m a) rd 0 d4 JJ rl JJ � � a r, ,� P4 rd a � E-(a m O a rd U (d Ei Z p FC 4-1 rd i4 s~ r. rd (d m E rd rd -H -ri m 0' Q) r, ri rd m 3 >, Q) bl 0 0 s~ 0 0 0 -4 0 r1 0 3 JJ m E rd 3 rd 0 00 Q r1 a O p . . . . .0 -O •rl r,�-, 3 Jam) 0 -�rl ro M r-� x 4 N O 3 J-�%r,-, U �-I 4J rl uF: `� $ r-1 fV (r1 d' 2 J-) 91 bl , J-) r1 m m (d 1~ �, (d (d N 4J ro U E rd 0 Q) -r1 rd >~ U r1 rd p .14 N (d JJ 0 b) (d Q) -rr U -ri r-I a) .0 0 N U JJ r-I 3 4-30 �', >3 a ri rd rd r1 E bl -r-1 -r-1 ro �4 m m ro a) ,sue -H rl m -r-1 4-)a) 0 0 H 14 m 4J O r I �4 bl r-1 ro E (d Q) rd m H N � J, rl 4J .! s~ rd JJ �4 E 1 o E u 0 a a) (d a) r, rd o�$ 0 a r, (d X! 3 0 rd rd m J, 04 U 3 3 O (d Q) rd 04 �+ �4 E 3 (L) N> 4-4 m U 04 rd 4a U 3(d Q) "-r-1 0 0 0 ro �4 04 (d ri E rl E O rd -ri N �4�444 rd 0 a) M (d }, E 1 (d rl r 1 bl (d 4-3 r £ N rd 0 m Q) �-I •ri a) r� �4 J, 44 �4 �4 1~ �4 �4 0, 0 4J �4 �-I r1 > (1) C al 10 N U U -A Q) 'J 04 ,7 3 Q) (d � (d Q) JJ 3 Q-, U -r1 44 Q) m JJ U JJ R, O J, �4 rd 0 Q) (d R, s~ r1 0 X! N JJ rl o 0., � 4 0 4 "1 1~ � rl a �4 >~ 0 a m Z , N J, JJ r_'i rd rd bl Ei J-) >, E M J, -r1 Ei (d -H -0 A ;J Q (1) 4-) -H rd P-i -r1 4-4 E E � O �r rn a) a) -0 > rd � v rd rd H H H G Q U •�4 H 3 ri rl U Qa >1 x >1 a) a) U O Q rl (d -ri m 3 � rd 8 a) -i a) a) 0 a) U rd 4-)z 04 rd X a) rn m H U r rci 3 J, 44 -rI �4 a z b m a) > ro a) �4 J, -H a) rd 0 a) I~ +� F-i U) H N rd rd a) rd H 4-J 0 rd r a) •,i 0 �i H a) �4 rl 0 N a) �4 U-) 0 H Qa m ,ci H 3 04 0 rd -I-) ,� rd a) 3 rl >1 a) A 4 a) 44 U • 11 al U a) �4 • rl 4-4 0 0 4-) a) (d J, • (1) �4 JJ G4 a) �4 H �-I a) 0 4-) rd 4 3 0 Al H rd 3 a) p m 0 H U) U U � G4 H U U J, a� a� ) ) 0 g Qa U) N 44 U) 4-) � Ilia) rd (d 4-J a) 3 � E H (d O -H m (d rH Qa 0 (1) �4 Qa a) 0 �4 E I -li -11 m bi H H �4 �4 a) rd 3 T5 JJ U rd 0 �4 H �•I J, U) Izi (L) 0 H rd rci > M �4 > r, a) O a) U) a) Q4 () rd JJ 4-)-H JJ Q W (d �4 J, U 0 rd r. JJ H Qw a U JJ � 0 0 0 rd U � �-4 J, G -rI H U rd rn �4 rd m a) 0 v 4-4 4a �4 m 04 m O -rI 0 0 H -H E d U rd JJ a) rd 0 rd rn J, 1-)r1l a) H m r �, 0 0 4 a) -rI 44 �4 U) �i J-) g Cl) �4 �4 44 3 I~ t31 H 0 t7) (d -0 a) U H p m -L-) Q4 U rd (1) JJ -rI 4J U) Q H 0 rd �•I Qa 0 -rI -rI 0 0 rd 4 .r, �j rd JJ r, 0 U -r-I 0 >1 0 0 U 3 �j a) 44 ;~ m m H r, -r-I p �r. -ri s~ 3 a) 0 (d rd �4 U) -rr a) rd 10 0 �4 4a (1) r C7 U 4-3 A rd (n is rd a) d -H d 4-) 3 is 0 (1) JJ A 3 U rFll Q, rd a) rd > J, r� a) -� rd H O �4 (d a) •rI A ;j 0 +-) a) �$ 0 > 4a b F-I .N �-1 JJ W H o }A U) (d JJ U J, -H (1) (d (1) O rd () 3 U m H 3 (d rd (1) H 0 N -H 0 (1) Q 0 is Ici (1) rd (1) (1) JJ O U a) � �4 � rd U 4-) 4 H'; � Hu rd X (d a) 0 E a) �4 to 4-) E4-) � JJJ � rd - H •� rd F" M (d m U m rd rd N E rd A-)044-) ; (d J, H rd rd > m �4d U .0 rl m rd a) ri -Ha) -H m -u rd rd �4 - 1 U 0 �$ 0 (1) 0 W 44 rd 0 H (d Qa (1) 4j H U a) �4 4-3 -H E 4-j �-4 `d s~ 3 �', 3 m E H J-) 4-4 H E �4 to A 4 �4 •li Ord 4- 3 Pa JJ >1 10 111 1,, (d a) �4 m rr rd 0 JJ 4a 04 rd � O 0 0 rd JJ •rI JJ 4-I > a) a) O a) 3 0 m JJ J•-1 >1 U J 1 Qa JJ m a) a) N 0 (d m x 0 4k4 p H �- �, 44 JJ (d (1) rd U) Q W 4-4 -rI a) �4 A (d a) A 4.) 0) 0 H JJ H 0 i; rd (1) >1 rd -rI I~ U) H z 3 I~ O rd H 0 J, m 0 a) rd a) a) a) t3) H a) is �4-H04 0 3 I~ U a) U �+ 3 0 (1) a) U) a) Qa (d rd (d (d m a) 3 Qa a) �4PQ a) q E 0 rd 0 H �40 JJ X H • �4 - rd rd ri-, r a) 4-4 F-: U 3 �D rd a) o a) H ! i 0 �-4 0 O rd a) �i a) rd (d a) rl (1) U (1) 4J 0 0 H a) F-i 4A a) a) rd A r. �4 .0 �j O 4-) 0 Qa 4-) �4 rd 0 �-4 z m > rd s~ ll�. I~ (1) Cj 44 H 4-) W Q+ 41 (d a) rd �4 Qa m 0 •r-( H a) 04 rd + o :j rd U a) O 0 4-) d - t7) U F-I m U U JJ -W �4 >, H H m a) 0 3 JJ m rd JJ �-i a) J, -1-1 4-) H (1) �' J.-) U m N m JJ -rI a) 0 (1) -H a) 0 - 1 'rI U) rd 0 U rd S i (1) a) -ri �4 $:44 a) rd .il ty) a) U (1) 0 rd (d J--) r U H �4 J, JJ U .0 m v rl 4 rd 10 0 a) rd 0 04-) !~ x a) I~ (1) w U) -r-I 3 a) rd 0 a) m a) 4-) (1) r 3 x m rd U 4-) J, rd is rd H W 0 (D r, m J--) m •ci 4 U J, rd a) 3 a) A O �+ 3 rd rd O +1 X rd H O m 4 J, rd • rd W 4 0 a) v m y v +� -H rd � rn U 4-4 4-4U 0 O 0 rd rd (d cd m u m a) a) m Q, a) JJ � U J s~4-)• rI rd � rH E 0 � H �40 p rd 4-) 4 i 0 -H � a) 44 rd - a) U) a) a) a) 0 4 Qa U 0 rd v rd -ri U E 0 9 U) �40 m a) v J , u a) H x rd a) rd �4 34 4J � rd 0 � � a) a) � rd 4-4 E H 0 0 � a) 0 M a) a) m o (d m d 4 a) U O J, O a) O a) U J, � rd U) rd m 0 a) H 0 0 J, 0 J, rd 0 + a) �-I 4 H rd H a) JJ 4-) m 0 is4-) � A U (d b U +� rd H is �4Q4 rd 3 O JJ U Qa JJ (1) C: r4 m m H Q) F-I rd •r1 0 4-1 JJ 4 rt (1) (d a) J, (d (1) J--) -H 4-4 rd 3 JJ J, U J--) 0 (1) U JJ rd a) rd m E m H rd (d (1) 0 rd m JJ JJ a) d F'i U U >Y > U (d -w �s a) 04 rd (t m � � -H � (d UU) U E O JUJ b UOl -W � (d U 0 rd > •rj 4JJ a) U A - x (d n U m rd � 4 A a) m x JJ Qa a) JJ a) a) (d � a) 0 N (d �i H rd -H 44 � rd 0 U -r-I I=''., Q+ Qa p JJ rd �! rd bF) J, (d J-) G a) U rd �i JJ JJ ¢, Qa Q J-1 (d rd 0 4-1 E H >~ Qa JJ • rI 4-4 (d � a) 0 rd a) H rd JJ u (d a) U U U rd rd >1 m rd rd m JJ (d 0 � -rI (d > 4� H a) a) a 3 m U JJ ,� b 4� � d 3 4� JJ r , JJ 4 rd E (d � 0 4 r. rd >+ r v v v a) (d � �( � � rd 04 > s~ o 0 u -Q JJ 0 rd J, (d rI 3 U 3 m rd H H rd 0 3 H m �', �4 � r a) H 1> O N ri O JJ �� O a) m � H O d�� H Q) N JJ �4 U L!1 X �4 •rI JJ �4 '� ri -H 0 -H a) -0 JJ Qa t31 H m JJ a) m •rl rl 3 i U U rd m H � Qa 0 M >1 0 a) H a) Qa 0 E a) a) -u � m Ul (d X v JJ > q J, � 04 rd U a) v (d a1 3 0 H 171 �-4 �4 JJ 0 a) r H 3 rd m -0 3 r� 0 H a) 0 > H •r-I U rd O I~ �4 >i (d rS� H �4 U M ii o a) •d, a) H (d Qa (d � 8 .� 4a � m a) a) J, 4a Qa H 0 0 H m m •� 0 4-4 x rd U U A rd 0 0 rd s~ r u JJ bi m 3 >Yrd Qa 3 • JJ o m 44 1 •� Qa H r( U rd rd rl a) to U JJ o � U -H (d m JJ H a) H (d � � H a) b U JJ m X >y � >ti rd H 0 rd (d a) � •ri tJ1 E >, •rI J-) Q) pq U JJ to (d (d NA U x 0 a) -H a) � H 4-4 4-( a) (d H �, •r-i a) a) J-) C7 J-) r' H r a) JJ 0 X, Qa U) () JJ S~ m ri JJ (d i-I w U i J 1 U> JJ O m rd 0 O >~ 4 tP rd H 0 E �4 r, rd N N JJ rd � a) E a) rI J, -ri m a) > O ri b� -ri .� rd rd A (d 3 H L7 JJ O H a) >~ H > rd .� � o 'd 0 m m (d J, H > 3 rd �4 •rr (' zs o H JJ 4 (d J 1 E $ m G 0 rl � (d 04 a) 0 0 rl JJ Qa U 0 rl 0 0 (d a) a) a) -ri r� N 4-) Qa (d - -1 0 (d >1 0 0 m (1) • U) s~ 0 a) u (1) u (d 0 m E a) N JJ U �4 v 0 �4 H rd 4 X�4 0 4-)-H -H 4-4 11 �4 JJ 3 0 �-i Qa rd H 0 U m (d rd O E Qa 0� A O o rd p -C 0 rd rd JJ 0 a) — U 0 4-) m 0 0 H 4-)�" 0 a) •ri Q, 4-) � JJ . m m 0 O U Ili� �40 4-4 rd rI (d 0 >, U) rd v �, rl a) a) �4 .� (d rd -rI m rd a) s~ � a) U �4 m a) rd (d O JJ a) t n �-I a) bi � JJ r-I (d w v JJ JJ > b 04 J, Q � O JJ > s~ G b E rI a) A rd a) ri Qa a) rd Qa r I 3 a) Qa (d Q o U rd rd o a) Qa JJ u rI o a) o m a) rd 4 a) -ri U JJ (d a) rd 0 0 m J, 0 E H X (d rd A � �4 JJ � rd (d O z N rd r i 4 -H H > H rd JJ �-4 M H U �4 is - JJ a) rd �4 U H rd rd rl Q) a) m Qa rd m H �, rl m 4-)4-)U •rl 0 (d a) H (d a) a) rd m t31 H Qa rd �-I H I a) rd a) 4-)H Qa E (d m H U �4 JJ -rI -H •rI (1) �i E 0 4-4 E a) Qa to S; a) (1) rd J-) (d m 0 a) U H G � � O rd •r1 0 a) • a) m 0 m > rd b E H 04 O >i J, 4-4 H > I~ 0 rd U N � rd a) a) a) rd X M Q) a) JJ rd � O I~ I~ N 3 f� a) a) a) rI b rl 0 E 0 0 � rd 0 3 �i m rd rd •r-I m I~ O a) a) �4 � 0 H O Q) x U (d x O JJ -- J 1 pq �4 3 b (d (d E U) -r•I 4-i (d •r-I A 04 u 0 Qa � Qa Qa H U � J--) 7S 7J J•) JJ �I Qa J 1 W 3 � 41 rd U a) rd ty) .� a) 4 3 4, >. 0 b 41 rd • H rci ri >Y Ici 4 -1 41 ,0. a) 41 rd N U) r-i a) 4-4 a) (d O >ti 4-4 a) 4-) Ul 4) �4 > �4 ,) � � arCj a) 4 > U) ,-i 4 a) N rd -H 5C 3 a) � w a) 0 rO 0 H rd 4) 4) rQ > 41 a) m -H > a) U Q) .� O a) 0 ;i rd N O >Y 41 P4 �4 td rl 3 >1 (d �4 ft m -L-) 4) rd x O �4 41 -H rsG 41 rd rd '0 44 0 �4 0 rd O a) w a) r1 Q) (d a) (1) 41 4 ZS -1-3 (1) ro m x E rd (1) -4 •r1 -ri U) r, (1) a) W rCj r 3 W 41 rd `4 �i (1) 4) rd a) Rr 4 F� () rd rd 1~ a) �4 4) a) a) rd E 3 •r1 4) -ri rO m 1~ In aJ 4 m a) 4-) �J to d �4 0 -H U �4 -r1 a) U (d rd 41 rC 0 >1 >1 0 (d rd 41 >~ O m m - ri m (1) rd a) a) 1~ • O 44 A -H 3 4) a) m -W U) m O O (d a) 4-) rd (d -W m -0 a) ri 3 4) 4) rd a) 4-4 44 v m ,� -14 x rd rd U) m m O 'S� rd -r1 rd (L) (1) r-1 a) m U) a) m 41 -ri U) �A H rd rd 3 s~ m U rl (1) m �4 3 41 (1) tr a) a) 4) 4) U G4 0 �4 �$ 3 4 0 s~ � � 41 A m r� (1) rd -r1 rd m 0 10 >, U -H (d r I 3 rd rd O a) 41 (d (1) 3 U 0 -ri 4-3 (1) ;j O a) -w ri 4-) �j (1) U (1) (1) Q 4) 4-) 1~ O m 0 s~ +-) r i rd 0 r, 4, •r1 a) m 1~ : 0 41 4 -H rd 0 a) -H O m (1) N > -Hi rd rd x x 3 m 3 rd rd rd 4 44 1~ m �4 � m a) +-) 3 _0 10 0 3 U m �4 -ri -ri 4) 4 �4 U a) ;j a) �4 10 r1 -r1 -H (1) 0 • O 5 1~ 3 (d (1) rd r-I 41 (d r� J--) 41 �4 • ri r", �A F-i m rd Q 0 (1) rd (1) a) m r� A P+ (1) r. >1 3 0 �4 rd m �4 a) m m 'Ci 0 0 O H 41 (1) 'A U -ri m m ;j 41 3 41 s~ o �-I -rl -0 O -14 �4 (1) x r� 1~ 4) IZI 4J �-r 4) •r1 rd a) >1 O s~ a) -ri > >I rl ;j w rd O m O -r1 �4 z m -r1 •r1 a) U 0 41 O -rl a) 41 a) rd �A04J4-)-1Hfd0 �rlxUm� rd �s~�4m�� 0-ri0� >0407S x 0 -H m a) rd Q a) m ,� U m H a) � •r1 41 0 rd 3 41 0 41 a) 0 4.1 A rd rci �i 4-4 m �4 C! >~ (d -H rd rCl -ri m -ri cl • b) a) �4 a) 1~ -ri �4 a) rd 10 rd �4 0 -ri 4-) 4) M U 4) ri A R, �4 4J 0 O H (d � U Ga 0 �4 a) I .1~ a) m 41 U 4.1 m m r-i ro U rd �1 m rd -H-rl m 0 � rd rd 41 O � -r1 O 3 O 41 r= m 0 0 •r1 �4 rd �J 4) r a) 41 W >. ,! (1) 5 r-I a) a) �4 x �$ tY) W 4-1 O 'Ci tp r-1 a) m U a) •ri a) rd a) 3 0 v v rd G rl F-i r1 U N it U (d 4 P4 W 0 �4 rd • -� U 3 0 'll 1~ (1) �4 S 0 41 > U rd a) �4 rd 0 -rl -rl 4-1 -r-1 -r-I 0 4-) -ri0 a) �-1 -,I m 4-1 (d 3 > r1 41 (1) ;:j i~ 4-) a) rQ a) rd U a) P4 q ,� m U • a) rd �4 a) .L4 X -0 X m 0 4) (d a) (d 0 1~ 4) A O • r1 >i 4) 3 -0 a) a) 3 �4 r= 1.1 H x .i� 0 r 41 m 41 r. 0� U 0 0 U a) (d 4) a) m m a) �4 (1) 2: 0 ;j ;j 4) 0 �4 rd rd a) -r1 �4 a) -H a) �4 -r1 4-1 04 4-) 0 m x ,� x �4 0 �4 m 0 0 O 3 U 5 r-1 (1) X O r= a) a) >, �4 4-1 (d 9 rd rd 4) m 0 4J �-1 U ;J 4J v 0 4 rQ 3 • t) >, r♦ A A a) 4a -W 4 (1) r= O (d Ici 0 O -H t~ U 3 0 U �4 (d m s~ rd rd rd •ii O -ri 0 m -W 4 a) 9 a) x 4 4) rd >, rd a) • 41 H -rl rd -r1 -H 0 4) a) -H 0 2: 0 3 4-) m b a) a) W .� 4--1 tr O 4 -0 0 a) rd rd r. O U) a) m 4) 0 4a rd -rl r rd rd rd m r-i 0, U -r1 U 44 (d x 41 (d 3 a) rd rd H -r1 (1) ty) rd -rt rd 04 U 3 a) O �4 O m o�$ 4) 0 m -ri -ri rd 1~ 4 N 0 rl m ,� rl • a) r� 8 �$ -W � rd � rd U • ri _0 rd 14 O rd a) ri r-♦ -ri >~ rd 4J 0 - (d 4, a) 4-) -ri }4 4, 4) (d ;J �4 0 04 m a) W -r1 r~ •H 3 3 (1) �4 rd i7 3 ;J (d 3 a) 4J -0 >. +-1 •ri �4 ,�4 n: rl -H 04 P4 4) 4) (1) rd -W U (1) 4J O a) a) m m 41 O 0 �4 O 1~ O a) (d m �4 M �4 0 rd X m U (d (1) �4 04 -ri ri > P! (d (1) ;:J >~ 0 • 0 3 rd •r1 4) ! ! �4 (d rd (1) 0 0 3 U) a) a) 0 rd X 0 4-) 04 a) 4) 0 0 (d U a) O �4 ,� m rd 4) 4) v 4) �1 s~ ,Cj 4-4 ri rd � 0 a) a) (d m m 0 m rd rA U ri ri 0 0 -r1 x �4 0 4) 4) W rd r. 0 m -o s~ W 4) U > W 0 4) ¢r -ri (d 4) r-I m o O 4-J -ri >~ 0 a) rd 0 ;J >i to a) 3 � A O t51 �A F-i a) -H a) m �j S-1 (1) �i -r-1 -ri 4-) -r-I •r1 4) N r-1 rd FC r1 S4 O 0 U 4-1 3 5 s~ 0 • ri rQ 4-1 ! rd a) (1) ri -w m a) > U r.Q a) rd (d 4) rd rd O X O r 1 rl a) Ei E-r rd (d (1) 1 X _1(d Q) U) 4) 4-) 4-)r4 O (d r-I •Hi ri rd O �J a) r= �J t)i rd a) > x (d x 3 a) r-i � 0 ty) ty) -0 rd a) 44 a) rd 4) U) a) 3 O rd .) rO, a x rd a) A -ri rd 4 a) �j a) (1) u r,pq 4) 0 0 �4 m r-1 � 4a -r1 U 3 rd Ul � 3 4, 0 9 -ri �4 r-1 rd m U H-W 0 aC O O >, U t)1 (1) r1i -r-i (1) (d 0 >1 9 U � O O H rd r-1 (1) �J (1) �$ rd 0 0 r~ rd m 0 0 rd r1 -rI -W (d rd O x -0 A O a) x 0 (d 3 -H (1) A x 41 41 x rd 0 4J A U (d -r1 3 m rd 3 a rj 4) -ri r-I rd 4-1 S v ri r. rd ri U) �4 to o �i ri £ r-I rl a) Gq rd a) J 1 a) r I 4-)0 0 rd r I 4-1 Q) >~ H 0 rd �4 m 4) 0 >Y (1) �4 P, O 4-1 U U a) rO m a) O 0 •r1 U o O U) FC 3 -ri -r1 > O1 a) ri 0 0 rd 0 a) 4"1 4) 0 m rd a) U 4) a) 4) U) rd 3 a) 0 0 4 x M O 0 3 a) b A @) A 4) (d 44 3 G' • 1 • r1 W rd 0 4-) r-i �4 X! (d r- 1 -A a) r-i (1) m O rl �$ x 4) —1 4-1 a) rd 4) 0 �A 4-) �", 0 r 'r-i>~ rd P4 -0 4) ri 44 U ,� � JJ -0 0 ,Q rd x r-I - A rd m 0 J 1 m 0 a ro 23 rq ul a ri 3 rd ri 3 3 � o o U) � -H U) (d rd a) (d 4 r 4) 4J ro � rd a) � rd a) rd a) (d ri cv �4 a) �$ 3 O rd 0 �-1 4) r= 1~ rd 41 O rd () rd a) �-1 (1) m H O C! r-1 Qa U -ri ;j 1-= 41 44 4-1 rd W 0 41 P, rd a) a) a) O !~ a) •Hi U ,0 0 a) > a) U >~ rd � U O 4-1 0 -ri rd 44 4 (d a) O s~ a l 44 a) rd 1, t n 4) t p a) > 3 4-1 4) ,S4 r. (d 0 0 0 4) U) U r-I (d 4-1 a) 4) • rl t31 -ri •r1 rD m >, O m 4) -A (1) m >, 0 r-1 •r1 •ri a) 3 a) b •r1 a rd N -r1 -ri r I -r-1 a) > >, X 4) m rCj rd 44 (d U •r1 a (1) m U ! 4-1 4) 0 3 U W 0 5 0 E u rl m -ri rd O I t� r-i m rQ m rA a) (d m 4) v O 1~ m 4.1 -ri (d rl; m -H(d �4 �4 ,q rd rd r� Q) -ri m ; R (d m 41 5 a) �4 rl (1) m a) m > H O rd (1) rd It 0 rd r i Q r-1 EO � 0 � � rn rd x ri -ri rd �4 s! rd �4 r� a) a) 4 rd t71 -ri S� -1 04 x a) �4 �4 a) ID4 44 (d a) W � (d -ri 43 ri U 4 1 a) �4 (1) J 1 r= r-1 (1) a) —i -ri r= �4 3 41 W �i 4) U rd 4) m (d U >Y rd r. a) G ro m a) (d -'4 1 ­4�4 � � 3 U � 4-♦ (d a) m �4 �4 a) E Hi a) 3 (d 4) Cr (d a-1 b 4) rd a) a) rl bpi M a) Q) 4-4 rd Q) ;J m �4 >~ 0 O a) a) O 44 (1) Cj Q' 0 0r O 4-4 H rol a) 41 0 a) r-i 0 H O -W Ici a) E 0 a x A -� 3 3 4) to (d X -r1 U 3 m �4 3 rd m 3 (d s='i (1) U 0 0 m 41 0 m -ri �4 (W 0 0 0 m 4) A (d CO 41 O m b0 rd4-3 O a) 4, -ri H 3 ty) m Q4 rd m 3 � ril >i rd rd ri N rd 9 a) (d 0ord 0 • 4 �4 �4 4)En P4 b O rr a) 44 �i rd ri U ri 04 �4b � 4-4 a) a) 11 m 4) 3 NV2 O >, rd �4JIci Ici m 0 • ri 1-1 �41 a) �4 A rd d z b�33 rO rCj A 4' 'd ri pq H U2 r-i (d 0 ri r4 0 O a X 4 A � - r004 I 7 ¢a a) H i S > ! Ga � m Q -H o » § w & o m ? o / / / \ 0/\ » w4 . » w G Q » w a % amm, w rd § q o ° -o m 2 \ / \ § / _ §f/§ % \ § % % § \ ro \ § / 0 / / / » » m w $ / � j \ \ -H / = \ 0 0 0 / _ o ƒ / \ k / -H >1 / / x m & / — / o % o@ w t Q � / 2 r, / ) § . m -H o& 0 0» w » e® w e 0 0-a O �j o \ } e % $ -a -w CO -H o B • / §/%- q � » §% / Q $ , a _/§0 §a 4r /§ e \ � \ / / \ / k q \\ \ % o e % w (d m& U) `\ H am/ 0 m r 0 § 2 - °\ 0 § \ t 4 % % ) w r 0H e m e-H m¥&-w o 0 0 / J m 3 u= u m t» Q -n w a» a -H @ -H 0 Q t m m 4-4 ° w Q w e-w » o o m a 2 m \ k \ / / § § % x \ 0 2%/ e b & e t m o ± \ j / j % § \ � / 0 % / H { ± $ a » O Q ¢ R » % » % Ell O v CZ cn 3 a v � o a. a - �C� o �c � o U O c~n O O ° '+ ,� O O ° o 0 0 v a� ~ m M u 4- O00 1 M .� -d C."~ ~ o, a to 5 on � � o M 3 75w ~ (U O .(z H P. bn Q, N° H cz 4 w d x w DO bjD ON .� '1:5Oo O � A u w u G1 65 z i;-i .� G1 'Z'S � to � U 0 � �" x N O0 0 u y w w CJ) rh el W p v G1 O O O O A" GJ v O "" y 4 + 4� ` + d d cn a (n cn �n cn O O N .a) .c) ~4-J. o 7� o � ~ C) 3 : 4� o o �. X u u cz ~ O ct y v .� o o4-J o a° 14° a In OO O O CZ ate-+ O O � +. 'Q O r-� r1 N N w S m i Q 0 J a) i N O � O to O ::, a @ E 00Qc Q r y 1 o=Z6:2 a� a) vi c e m O O -C•EZE t/) Q L O O a) 3 +� -r O y �_ a) 0 U ro A c Co a o O 0�a c@i E (D CL m rz Q V) Ore+ C O) w @ c d O 5, C. E av C O m L) +r a) 0) O) @ 7 C y — C L @ C"ly @ O Q N CD a) c LL cn @ o �3�n3 a)m@m L a) � Q) fn C a) U E aE L V O Q E t-Q °O v � r d W � rW � a � � � U E-+ w � � ¢ U) O W t/] V d W cn H � � C 4-4 O C7 � N � c-I @ N � E M J Z c a a 0 O Q a aoi a0i c CL IL m [- N cn Q Q Q Q W V ¢ C t- o p U Q W ¢ O H � O o o 3 a) Z O 6 m O � 0 LL U @ O U (n Q to Q U !n a) N U Q O o c •f° > Q) C Z as > o ¢ O _C CO m O W O@a, o J 0 4 N �c Z o U o c c U- O U > @ (D a) a @ _@ Q � � W �U' U) O (0 a) U � N O O y Q U .. O 00 �t N >, 0 CO L^L H O E r, c Co o W w ca/) c '0U Y o Q O CL U (n p Q) 0 U d m X LL Q d O (Y+ d 00 W O� a � H 1 C/) M c-I W � a 1 C7 � N N L M � 7 Qj jr Z Lo CD a) "O O 0) Q r_ to 3 � � O O O N cM m m m Q V 1 N M QQ Lrl O a) L E Z CD c O L d C a) Q N CO U U U V U c p E - co 0 cu CL Ua) Q�o c 06 w 0 N O 40 ch obca. EU L- Q O a) o0.000 WNI 0 0 O N M Q Q O LL Ha w¢ W W OO U'1 U) : O O W a [� H a Q� z� �w N x H E� O 44 a wr- Q O N h-I w 9 H U O w¢a Www 44 E� �z xLn=D E-4 N O P4 U O E-4 zOx au w ¢ xwW H0m cz IV Q� cr c� O - -Q C`• _, NM, Q �o a) m _ m m a CL Q 4 N (o a� �a U `may O U C C0 O 0 a c c° o >, zz U co ccp N � c L = Q 0 3 o � U Q) OQ ` O U) QL y � U � = CO � O � 1z; O ' (r3 Q U Fz C O Q O N to U 1 V co U O C � O O U V N O 7 O_ m L U) C U O CL o N 0) c 0 N m � '0 3 a 5 Q Q W N Q CD 0 W O U O n c co 2 u> Q Q U O o f- cq U. c>3 z 0 x cu a a C ;E M Q 441 O w H a H c7 z H E� H x W N co 0 --0 U m O L +`• U cm w �a oO L 0 O �U U CD a a) A O (D n , Cl. Eli O N C �0 a U O ._2. O a cn L 0 0 o E _0 "v 0— CD -0 N C (o O O C aW 0 0 C: H C U O N L b'6 06 0C O d a) cm N .` L O> N U U C_ OQ L Iy �L N O ` O .'U) 3>, a) 3 3 CD o 0 F- a L 3 0 'C m m 5� O C N coo•c-ococo =cncna- DWI-C7U y V to (0 0 cJ N v= m L (O Q Q Q .V a Q@ Q0 ro o _ all 0- m c13 O U U h a� Q O •a C � O N Q o U = 0 h o a •c Q cr5 O O `' U � O G �Z y a� } Cl. N O U N 0 — E o c Q o E O OU OC-0 N Q c (9 CD 0 E O O C o U c0 M Q r, a U w� Co a U E O O 0.0 Co O N cII > E a N (N O 0 D' pW U C o •o a� -C "N N N O } O cl- O O U 0 c c N a) O a C E U c O C O E U C co O a LO Q co 0 0 0 N M Q Q 0 LL c0 O 0- 0_ Q C O E a O N O 00 O O N c O O U E N as Q in L r g,. H m>doao40 0 a� N N O a O n. co U) 0 m E C CU E a� U co a a) m L E \AIA 19 0 0 0 N C7 Q Q E 0 m 0 0_ C as a a) <U) a C114 F C a QD O FO LU v Lr) 3 0 i d P4 o u a) v O O O u O H H R' 0 � z 0 0 x% a) U) w y a) O H 0 O .a E Z O Q o voi x W d z z C W H a) H P.a ca ¢ O H x O c7 a m h-1 E 4 x r co H 0 C7 U E-4 d c 0 E-+ 0 W -7 O W U P Z o a w w o 4-- o pa 3 a H z o cn 0. 0 W U) a) d E� Un W H x O r H co a) 0- w > d W V 0 H c X Q P� x cn P� _0 d CD w w w ) X cn o Z d > r� U c6 Cl. O U M H �1 CL a)O CL O a) z h-I 44 L H d U Cn v p 7_ p Q D U O Gl Cn Q o 0- H w d d w c d E a) Q a) m Q P4 c co cn W 0 w� 0 O E-H C U cn '3 c= ¢ x 0 H 7 E U cn W - 0 `n 3 p o z d 0 U C7 c Ca 5 W O W cn V cn Z o CDE-4 P4 C) co W V) P o 0a O " m ra w U)) H cn x O c 0 a) o p 0 �, cn a) C O(�' H Q LO_ 0 0 P� H Ex 0 H w O M H H H � Z CL (n a) c,• Q) D C W = O H M H Z y x x = 0 a W ) C N N E+ W W g =E c 0 W W Eo Z= r N C7 � lf) CO W W W W W uj LL 'O 0 c c E 0 0 a) Ca A 0 3 0 L c Ca N a) .a U 0 4) -o O 0. a) 0 0 0 U co a) co c 0 E E O U 17 LL w c co 70 a) 0 CL a) L E 7 C 0 L 1. 0) C O O m U 4- co 0 0- L� U 0) co a) LL J ce) LL m c0 E U) k LL6 LU LLB m FI-11 u) ti ;tea 1fj � B 0 0 0 N M Q Q O LL m > O Q O_ Q C m E 0. 0 a� o� �c �c O N C o O U E ._ a) 0_ a 0. a) QU) ---—-125.08' --- — — RA70 tE113t--E1 ------------- # _ ❑ Pos1s° PO67S�r M ENST 444 1P5.19' — i -1---------------------- I GULF_ST_RE_AM_ RO AD SITE PLAN E ��e LX l LLi'\\ E1Qlateen V1r Nizner P.lm BeacD, 7lorld. PLnm: (581) 892 1898 P.z: (681) 882 1820 LOCATION MAP N1s 0 U RECEIVED � w MAR 15 2021 Town of Gulf Stream, FL RAM SIUCOD EIECBAM TW I] LJWIERN 1t� NEW ENTRY POST LEGAL DESCRIPTION M. N. U 75 %.1 d bt 24 MW On OM Ml 1b Ml d bt 25, Dal( el.ua aaam6 pd; t � emplbd A17kb. b Pbt leak 18, At Pap. 27 of piSe �T A 17,725 qR. 17726 WfL MW 1.t. FLOOR L11ND 3= sc 1% NA SSS qR 3.7215 of 2�d FIOCt thND NA NA NA NA 19L /t00ft Comm PORCHES NA in q1L tad FLOOR COWIEO PORCHES NA NA NA MA AM12SW • SCIN iN ENC. • SOS NA NA NA NA PARADE ONOBS FLOM AREA 3r R Spi R 1 fL i 4ASS WL WW RM AFM 4AR WL PROPOSED < SAW WL ALLORASLE MUST 20.000 ■ M SAM APR O%U 2%OW(0,lSS) s JO NA TOTAL ALLOWA 0.6K R 70TAL NAROSiNf AREA REDr IANOSCJ 416 OF LC`*AOR ACTUAL 'SS �PUN L2i NOTE: _ _ Te><I�allf.2 n NweLnna. .. e< oxaAma ro v.��o.s w. m6C°�.mm�i�s oars PROPOSED FLOOR PLAN of 7 0l,lio ASSOCIATES, INC :ightcen Vie Mime. elm B—h, M.rid. 3348C Phone: (561) 832 1533 F., (561) 832 1520 RUTH NOTE: l� �MO��116'NML L.�Lmu� IM�L Cp. 1[MW W. FLI�IUG.L�9 ¢FMLT' � nsG@AMv6 nu1a6 GI � ZVl. u�nlM & m z SHEET LEGEND ¢ '..,',,'.'.,'_'...'..'.,'.'.'.-.'._'.,'., - INDICATES DUSTING MASONRY WALL TO REMAIN i/il/61 mm INDICATES EXJSRNG INTERIOR PARTITION TO REMAIN U INDICATES NEW INTERIOR PARTITION INDICATES NEW MASONRY WALL A L� 3 0 W �• t 4 „1, f 't ;��r�'s e t - :tM1s Sw r ML t ' r• � � l �,',t,. yrs, t .t►� �- tirr�rY Hjgx'-en Vis r.>m ee.�a ne�1a, ss*ea' P1feIlG: (a61) 932 36aa )nx: (581) 832 162a a KBINCI FS r�r. � o YMA U ASSOCIATES, eighteen Via Mi.— elm Beach, Pl nda 334E Phone: (561) 832 1533 "—: (561) 832 1520 RUTH RESIDEN NO E. n [�iuRN. PAL � �epuxCLL,5F1F[iRY.u. YFMLIY �R D�xo4 G sm�x� u�1oM xile��,tSlu�e v9�m ROOF PLAN A3.1 0 c -a N -- �11I2iQ '—w Qooja aPo�o oVM1I a000m UZ yCDDo ono -j o o�� Q �4�QQ c o ¢ L a ai \NE m U p F 2 N 0 CD 'O u� O- Nw E SZ 101 30 3Nil HLaON 3Hl o r J o q Y/� Nro v V ra 01 v r Z M W ; -0 O L U \ L (� JXW I — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — � OJ 0 Qj F� �� 7 L, a O N a \1 sw I m O G Z n `no 0 fa > a- a �J (n m l Y 7 W v Y o I = W OIL QQQ d .O'O� 3 C- mz C%jO ? to �•.' \ W2 s o d�oyo20,��J Z "�' 000�0����00000�000a� .p u o W o ao m `\��J N Z bfOy Om a J wIr I c I ��d r-0 i� m Z y ¢ .i v U> ` O m � M �O %J t �O J O a a i O a N 3rn I Q- OHO pZpO�d' \U N N p e— Zmm I p ri ,9z'E�t ooOnm w I 'o_ o , Z� w�. �,� _ 3 w o o w x z �� x x ti dwnd Nouv018al �� oo'sr. >GJ r.Q Q -OZ1,ti 1, s n '� Z v~1 in b V c a u �" osls ~JJ�dNIfT�oyNt Qb' �� oom x� +06 v o L^ 0 to A3llb ,Ot V• I JJJ a o .. +�° SZ'Z4 m z cn o a m v n ZX JJJ > 0::: :::: I' W p ° o a vz° U z_ 1 JJ n: : : :;:.:�Nz' '''''� incn� cL o Zm Z I al °JJ n Wa :: U]�i s1 a Y w N.'. y O D _ + i :: r: > > N d x a w :•. o o :.:.:.:. .: w Y d �.. r o c vl �b _Io u0i n: W)\- ¢ ^ o a i C) W �3 I p L op ' ��JJ JJJJ w o :.:.: :N !s > 9 a c a = a �s JJJJ JJ s ate- o o n _J J JJ ° 0 a co w 6a;° v o J > o I j _'r�J o J cm, . o y v o y` aJ �' J n::::::::::::: N I p° u Cl) 0 L1J JJJJJJ a J N �-> w cn a ry SO'Ol 99'64 z rn s @ O a % I JJJJJJ J �v I I JJJ_c1J J N JJJ_IJ J N:: 0 Y o a �0 cfi W I ---- o- JJJ-J!J J _ cNj : _: n: — ---- I W 0 y� E w O I I a JJJJJ !'VS > �k ..................... n. a w a� G o 0 E m a cV w JJJJJ J L�NZ: .W JJ_r6tiJ �I a.'', wjr< U : ... , « o u c a. Z ~ (� J ?JJ oi. ,S l'B:'�r z. W A ' p n o w I O J j�J waw p L964 Q' `w- LL N m Y W = I J JJJ�_s JJJJ O ;.' ( a _ c to S 1 I L4'£Z 1 �•r7:, p - a); lC) JJJJJJJJJ = W ::::::: ::::.:.:.: _,l� i a C\2 a w l ' JJJJJJJJJ :: :. . : . . . . . . 1 I �+ z `' � � l u n `' �+ J J JJJJJJJ :::::: ::::::: : : �� I> 0 p �S .-1 .. ¢ tl Of Q J ,i I I IcnIJJJ 0 :: : n : 1 +� +� Qc' 3 Q �` l' Sit f;G�n F1 o m J t0 W I J JJJ-3<IJJ In "t O a a > c I J JJJ_wml ry:::::a N 001 to -et W rr v c a- m � NO �: Z w0= o ? 0 3 a yQj ° °00 0 3 c Y r] +� J J QJJJJ F o O: J n za: :' : S4'£Z E- a o 0 U J J JJJJ .......w�am:;8>s '' rn E o o u = w ° JJ JJ : w r. ?l o¢ o c ° _ u a u E rzqQ J I I i s W: 1 LO L O a N 9 :r):... �I 3 u cfl o O ::: ;:.: .:.:': � C a N ? 7 C w .:.:. x 9'9 9L'64 a m > u' -> Y a a m cn a — yr a Y C, a c a s a w U•2 "(V :: t0 1 C C m a U a s a E U 3 cn ti w: + cw c o c Y Y Q w N: rZ: _.. : n �_� m t\ 3 ra E >' C O> a ra L 2 . :lea. . 'r.' maU'. .. .0 fV O J a a Y 5 L E Z Vl. a a -.SS'£l : v Grp' a o n o° o o f as z ,4Z'££ l'44: : :: 9L'64 ti �..: I..: a °� o c o = n -T axi Y W ` Q C J O Nto C to a L p v `a O C I + rob o E Y a YL >` a o ,�.w o x b• c`+ a O m is 3 u 0 a 6 -0 Ih° m U to m + .S O^ O O u m uN C =� E mzz z n� ! n ro Gi m c u .,_ V Q a c ?i O 3 �bbg x �o N SO'0 ��m b5�. W E a v^ Q E t' r a > c �Ln a o lldM ,S eR Q a a a o 3 y o v c N? o p 00S1 `. a n 3 o a m o I ` —x x -i - a c a v a a� o N _H > M I a 30N33 NNf1NIVH0 ,4 I m ra L m y a p o Li r i I' in - o° c a O c s L O a I Z� I �E'O�t I 0X� �� o o vva3o�o °��`� ~� v m-olf cr � 3 O c 4 n o o c a L u m >> c o I o z I W D n d�0y�'OO�J o I 1 L 3 L v '-' a -a .- a D Qj o m E Q v 7 a Q I I W 0 0 l6 �O yj N I Q 3 C L O p '� 7 O �..' C o a Y W O W :r v ^ 3 >p- c o c a s o �d root' o f L c o o=> o m o a 3° �° c N J F ctOi W I I N v% J N i.� O a L -p y N N Q -O -O O L �• to p U O N U Q• ¢ 0 0 ( I I I v v v -° ac c° ,� o° y u ro m c p o � z I — J c on ° a E 3 s o c o a a E u r + a =a L--------------------------T--- --- ��Q0 0E—vQ HvFL-pVQm p 4Z 101 30 3Nil HLf10S 3H1 J N ,-i E r,i � m aai c cn � cc r- � co n ou of v=i o a FIR NEW FLAT CEMENT TILE ROOF TO MATCH EXIST. +20.69' (NAND) T.G. PLATE NEW WOOD FASCIA TO MATCH EXIST. NEW IMPACT RATED DOORS NEW IMPACT RATED WINDOWS TO MATCH EXIST NEW STUCCO FINISH TO MATCH EXIST. +1223' NAND FlN.FLR. 4AIN HOUSE h+GARAGE FlNFL A-15-A (NAND) _ O HIGH POINT — NEW FLAT CEMENT TILE ROOF TO MATCH EXIST. h+20.89' (NAVD) 0. L�AT� NEW WOOD FASCIA TO MATCH EXIST. RAISED STUCCO MOULDING ABOVE NEW WINDOWS MATCH EXIST NEW IMPACT RATED WINDOWS TO MATCH EXIST — EXIST FLAT CEMENT T9E— ROOF TO REMAIN +2OB9' (NAVD) 0. PLATE NEW WOOD FASCIA TO MATCH EXIST NEW MOOD BEAM (PAINTED) NEW IMPACT RATED WINDOWS TO MATCH EXIST RAISED STUCCO SILL TO MATCH EXIST. NEW WOOD COLUMNS — (PAINTED) +12.23' NAVD 'FnN.FLR. MAIN HOUSE) rrGU1V1 krAJ1� r.Lr,VAIlun RIGHT (NORTH) ELEVATION 1. NEW WOOD BEAM r EXISTING HOUSE (PAP1iEO) EXISTING HOUSE REAR (WEST) ELEVATION C posol ��■■ In,111001 LLL =■!=JI'ICI■= MUNI NEW WOOD COLUMNS (PAINTED) NEW STUCCO FINISH TO MATCH EXIST. EKIE]EIIETHEE] NEW FLAT CEMENT TILE ROOF TO MATCH EXIST. +20.8PLA9'(NAVD) 0. TE NEW WOOD FASCIA TD MATCH EXIST. RAISED STUCCO MOULDING ABOVE NEW WINDOWS MATCH EXIST NEW IMPACT RATED WINDOWS TO MATCH EXIST +12 N F1' MAIN HOUSE l�. �.--: „--' EXIST. ruclwWxENT TIL ROOF TO REIAAIN mo't+2089' NAVD) d. NEW WOOD FASCIA TO MATCH EXIST. NEW DECORATIVE SHUT, MATCH EXIST NEW IMPACT RATED WINDOWS TO MATCH EXI: RAISED STUCCO SILL TO MATCH EXIST. NEW STUCCO FINISH TO MATCH EXIST. +1223' NAND N.FLR. MAIN HOUSE NEW FLAT CEMENT TILE ROOF TO MATCH EXIST. NEW WOOD FASCIA TO MATCH EXIST. +2089' NAVD .0. PLATE NEW WOOD PERGOLA (PAINTED) NEW IMPACT RATED GARAGE DOOR NEW IMPACT RATED WINDOWS TO MATCH EXIST ASSOCIATES, f ighteen Vie Ili— alm Beach, Florid. 334E Ph...: (501) 832 1533 Fez: (661) 832 1520 II RUT Krr=ox z sr"AMONs 3 0 22103 0 LEFT (SOUTH) ELEVATION PLANTS LIST QTY. NAME SIZE/SPEC 2 MEDJOOL DATE PALM 10' CT, 18' OA 5 LIGUSTRUM 8' x 8' 77 CLUSIA 25 GAL, 5' HT 69 HIBISCUS 7 GAL 185 GREEN ISLAND FICUS 7 GAL 46 PLUM BAGO'IMPERIAL BLUE' 3 GAL 5 BOUGANVILLEA GLOBE TREE 6' HT 72 VIBURNUM SUSPENSUM 7 GAL 1 CRAPE MYRTLE TREE 6'-8' HT 3 JAPANESE BLUEBERRY TREE 6-8' HT 54 JASMINE MINIMA 3 GAL 15551 Okeechobee Blvd Loxahatchee, FL 33470 I; � I � Q Q Q W O cr� V o z � LLJ Q LL Q W �;;i n W Q DC W = J � :D un r CV � m DESIGNED BY: DANIEL HAIG DATE: 2.23.21 REVISIONS: SCALE: 1/81, = 1' - 0" yf mL" 0 2' 4' 8' 16' ORIGINAL SCALE: 118°=1'0' THIS PLAN IS PROPERTY OF HAIG LANDSCAPE. USE OF THIS PLAN OR THE IDEA FOUND HERE ARE PROHIBITED WITHOUT PERMISSION OF HAIG LANDSCAPE TOWN OF GULF STREAM BALANCE SHEET & CASH & BUDGET REPORT Unaudited As of March 31, 2021 TABLE OF CONTENTS SECTION Last Fiscal Period Summary and Highlights........................................................................... CashBalance Sheet..................................................................................................................... BudgetReport, General Fund............................................................................................................... BudgetReport, Water Fund................................................................................................ Budget Report, Undergrounding Fund.................................................................................... Budget Report, Penny Sales Tax Fund................................................................................... PAGE(S) 1 2-3 4-8 9-10 11-12 13 March 2021 - Summary and Highlights As of March 31, 2021, the Town has received $4,193,135.84 in Ad Valorem revenue or 94.05% of the annual budgeted amount for Fiscal Year 2021. 0 As of March 31, 2021, Delray Beach has collected $135,272 in permit application fees for Gulf Stream properties. • March 31 marks the half way point for Fiscal Year 2021. As of March 31, 2021, the Penny Sales Tax Fund had a total fund balance of $130,093.36 which can be utilized for infrastructure projects in Fiscal Year 2022. -I- Town of Gulf Stream Balance Sheet March 31, 2021 General Fund 001 Water Fund 401 Underground Fund 155 Penny Sales Tax Fund 101 HRA Custodial Fund 601 Assets Cash - Oper Account ($78,824.08) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Cash - P/R Account $8,120.35 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Cash - Operating MMA $8,362,532.89 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Cash - Flagler Bank CD $275,970.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Legacy Bank CD $280,944.96 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Synovus (Florida Community Bank) CD $249,749.91 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 BankUnited CD ($0.20) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Cash - Petty Cash $200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Accounts Receivable - Garbage $35,550.66 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Miscellaneous Receivable ($2,374.35) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Inventories $3,688.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Prepaid Other $1,369.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Penny Sales Tax MMA $0.00 $0.00 $0.00 $130,093.36 $0.00 Underground Proj Pymt Fund - Checking $0.00 $0.00 $357,566.05 $0.00 $0.00 Cash - Suntrust MMA $0.00 $0.00 $269,295.54 $0.00 $0.00 Assessment Receivable $0.00 $0.00 $243,769.95 $0.00 $0.00 Delinq. Assessment Recievable $0.00 $0.00 $0.04 $0.00 $0.00 Cash-Flagler Bank Water Utility Savings $0.00 $1,842,040.95 $0.00 $0.00 $0.00 Accounts Receivable - Water $0.00 $147,398.92 $0.00 $0.00 $0.00 Investment Earnings -CD etc. $0.00 $13,918.00 $0.00 $0.00 $0.00 Accounts Receivable - Reserves $0.00 $28,968.84 $0.00 $0.00 $0.00 Admin/Late Fee Revenue $0.00 $289.65 $0.00 $0.00 $0.00 Accounts Receivable-Backflow Preventer Test $0.00 $605.00 $0.00 $0.00 $0.00 Less: Allowance - Water $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 Improvements Other Than Bldg. $0.00 $2,658,921.72 $0.00 $0.00 $0.00 Accum. Deprec.-Imp Other Bid $0.00 ($1,167,726.36) $0.00 $0.00 $0.00 Equipment and Furniture $0.00 $105,737.55 $0.00 $0.00 $0.00 Accumulated Depr - Equip/ Furn $0.00 ($83,976.00) $0.00 $0.00 $0.00 Construction in Process $0.00 $58,909.31 $0.00 $0.00 $0.00 HRA Custodial Fund Account $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $197,078.63 Total Assets $9,136,928.74 $3,580,087.58 $870,631.58 $130,093.36 $1979078.63 -2- Liabilities and Fund Balance Liabilities Accounts Payable Accrued Compensated Absences FICA Taxes Payable FICA Taxes Payable FICA Taxes Payable FICA Taxes Payable FICA Taxes Payable Other Insurance Deductions Deposit:Damage Bond/Plans Deferred Revenue Accounts Payable Water Accrued Wages Payable Accrued Compensated Absences FICA Taxes Payable Deferred Revenue HRA Liability Total Liabilities Fund Balance Reserve for Dredging Fund Balance Fund Balance Fund Balance Retained Earnings - Unreserved Retained Earnings - Reserved R/E Reserved For D/S and R & R Total Fund Balance General Fund 001 Water Fund 401 Underground Fund 155 Penny Sales Tax Fund 101 HRA Custodial Fund 601 $20,211.51 $0.00 $0.00 $0.00 $0.48 $0.00 $0.00 $0.00 ($38,198.84) $0.00 $0.00 $0.00 $8,734.04 $0.00 $0.00 $0.00 $2,589.44 $0.00 $0.00 $0.00 $22,533.82 $0.00 $0.00 $0.00 $3,144.02 $0.00 $0.00 $0.00 $40.01 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $243,770.43 $0.00 $0.00 ($165.34) $0.00 $0.00 $0.00 $0.13 $0.00 $0.00 $0.00 $1,052.92 $0.00 $0.00 $0.00 $1,197.52 $0.00 $0.00 $0.00 $4,260.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $69,054.48 $6,345.23 $17,820.00 $9,050,054.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,067,874.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,160,109.21 ($124,282.84) $537,915.98 $3,573,742.35 $243,770.43 $0.00 $0.00 $0.00 $626,861.15 $0.00 $0.00 $0.00 $626,861.15 $0.00 $0.00 $0.00 $130,093.36 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $130,093.36 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $197,078.63 $197,078.63 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Total Liabilities and Fund Balance $9,136,928.74 $3,580,087.58 �87U,63L�ti ar�u,uYa.�o �.� ,� �•�� -3- Revenues Property Taxes Ad Valorem Taxes - Current Early Payment Discount -Ad Valo Interest on Tax Collection Total Property Taxes Fines Judgements and Fines Violations of Local Ordinances Permits Zoning/Code Review Fees Inspection Fee Registrations County Business Tax State & County Local Option Fuel Tax R&S FL Revenue Sharing FL Rev Sharing -Alcoholic Bev Local Government 1/2c Sales Tx Fuel Tax Refund Recycle Revenue Sharing Interest Interest On Investment Franchises Franchise Fees - FPL Franchise Fees - Gas Actual Budget Variance Town of Gulf Stream Income Statement General Fund as of March 31, 2021 Current Month YTD Actual Budget Variance 2021 Budget $83,380.43 $385,150.42 ($301,769.99) $4,359,745.60 $4,621,805.00 ($262,059.40) $4,621,805.00 ($1,150.50) ($13,750.00) $12,599.50 ($166,609.76) ($165,000.00) ($1,609.76) ($165,000.00) $0.00 $125.00 ($125.00) $0.00 $1,500.00 ($1,500.00) $1,500.00 $82,229.93 $371,525.42 ($289,295.49) $4,193,135.84 $4,458,305.00 ($265,169.16) $4,458,305.00 $24.07 $100.00 ($75.93) $20,046.14 $1,200.00 $18,846.14 $1,200.00 $570.00 $208.33 $361.67 $1,349.10 $2,500.00 ($1,150.90) $2,500.00 $594.07 $308.33 $285.74 $21,395.24 $3,700.00 $17,695.24 $3,700.00 $7,435.00 $5,833.33 $1,601.67 $60,220.00 $70,000.00 ($9,780.00) $70,000.00 $23,144.00 $25,000.00 ($1,856.00) $135,272.00 $300,000.00 ($164,728.00) $300,000.00 $30,579.00 $30,833.33 ($254.33) $195,492.00 $370,000.00 ($174,508.00) $370,000.00 $109.10 $133.33 ($24.23) $806.45 $1,600.00 ($793.55) $1,600.00 $109.10 $133.33 ($24.23) $806.45 $1,600.00 ($793.55) $1,600.00 $2,786.86 $2,416.67 $370.19 $13,491.59 $29,000.00 ($15,508.41) $29,000.00 $1,833.59 $1,833.00 $0.59 $11,001.51 $22,000.00 ($10,998.49) $22,000.00 $0.00 $33.00 ($33.00) $0.00 $400.00 ($400.00) $400.00 $7,139.78 $5,750.00 $1,389.78 $35,436.43 $69,000.00 ($33,563.57) $69,000.00 $0.00 $108.00 ($108.00) $498.78 $1,300.00 ($801.22) $1,300.00 $0.00 $4.17 ($4.17) $0.00 $50.00 ($50.00) $50.00 $11,760.23 $10,144.84 $1,615.39 $60,428.31 $121,750.00 ($61,321.69) $121,750.00 $7,349.48 $4,166.67 $3,182.81 $39,745.33 $50,000.00 ($10,254.67) $50,000.00 $7,349.48 $4,166.67 $3,182.81 $39,745.33 $50,000.00 ($10,254.67) $50,000.00 $11,007.45 $9,833.33 $1,174.12 $57,737.75 $118,000.00 ($60,262.25) $118,000.00 $2,106.82 $316.67 $1,790.15 $4,905.68 $3,800.00 $1,105.68 $3,800.00 -4- Current Month YTD Local Communication Svc Tax Communications Services Tax Garbage Collection Fees Garbage Collection Fee Utility Service Tax Utility Service Tax - Electric Utility Service Tax - Gas Utility Service Tax - Propane Contributions and Donations Contributions - Community Other Certification, Copies, Misc Ot Clerk's Charges & Fees Other Contractual Agreements Other Miscellaneous Revenue Operating Transfer Total Revenues Expenditures Admin & General Executive Salaries Regular Salaries - Admin Contingency - Miscellaneous Overtime- Admin FICA Taxes Retirement Contributions Life and Health Insurance Legal Services -Planning Board Misc. Prof Svcs.- Building Inspections Misc Prof Svcs - TH Accounting and Auditing Fees Actual Budget $4,675.34 $4,750.00 $26,747.58 $13,000.00 $26,747.58 $13,000.00 $13,688.01 $4,027.41 $16,000.00 $1,083.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00 Variance Actual Budget Variance 2021 Budget $2,964.27 $62,643.43 $121,800.00 ($59,156.57) $121,800.00 ($74.66) $22,690.03 $57,000.00 ($34,309.97) $57,000.00 ($74.66) $22,690.03 $57,000.00 ($34,309.97) $57,000.00 $13,747.58 $80,495.24 $156,000.00 ($75,504.76) $156,000.00 $13,747.58 $80,495.24 $156,000.00 ($75,504.76) $156,000.00 ($2,311.99) $83,875.21 $192,000.00 ($108,124.79) $192,000.00 $2,944.41 $7,110.98 $13,000.00 ($5,889.02) $13,000.00 $830.74 $6,814.35 $13,000.00 ($6,185.65) $13,000.00 $1,463.16 $97,800.54 $218,000.00 ($120,199.46) $218,000.00 ($1,000.00) $0.00 $12,000.00 ($12,000.00) $12,000.00 ($1,000.00) $0.00 $12,000.00 ($12,000.00) $12,000.00 $750.00 $208.00 $542.00 $2,787.00 $9.00 $58.00 ($49.00) $4,904.75 $0.00 $1,250.00 ($1,250.00) $0.00 $0.00 $16.67 ($16.67) $347,850.00 $0.00 $50,000.00 ($50,000.00) $0.00 $2,500.00 $287.00 $2,500.00 $700.00 $4,204.75 $700.00 $15,000.00 ($15,000.00) $15,000.00 $200.00 $347,650.00 $200.00 $600,000.00 ($600,000.00) $600,000.00 $618,400.00 $15,578.40 $9,945.42 ($5,632.98) $63,116.56 $119,345.00 $56,228.44 $119,345.00 $37,296.64 $34,528.25 ($2,768.39) $157,889.37 $414,339.00 $256,449.63 $414,339.00 $84.02 $6,250.00 $6,165.98 $4,067.35 $75,000.00 $70,932.65 $75,000.00 $446.11 $416.00 ($30.11) $1,578.56 $5,000.00 $3,421.44 $5,000.00 $4,071.17 $3,179.17 ($892.00) $16,304.41 $38,150.00 $21,845.59 $38,150.00 $11,061.44 $7,715.75 ($3,345.69) $46,234.37 $92,589.00 $46,354.63 $92,589.00 $10,118.15 $9,532.50 ($585.65) $49,670.34 $114,390.00 $64,719.66 $114,390.00 $0.00 $491.67 $491.67 $0.00 $5,900.00 $5,900.00 $5,900.00 $23,144.00 $25,000.00 $1,856.00 $135,272.00 $300,000.00 $164,728.00 $300,000.00 $5,053.00 $4,333.33 ($719.67) $27,255.75 $52,000.00 $24,744.25 $52,000.00 $809.38 $1,666.67 $857.29 $14,696.81 $20,000.00 $5,303.19 $20,000.00 -5- Current Month YTS Actual Budget Variance Actual Budget Variance 2021 Budget Property Trash Removal/ Mowing $0.00 $250.00 $250.00 $1,909.78 $3,000.00 $1,090.22 $3,000.00 Travel and Per Diem - TH $0.00 $375.00 $375.00 $0.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 Communication -TH $1,102.32 $1,250.00 $147.68 $5,960.20 $15,000.00 $9,039.80 $15,000.00 Postage $165.00 $291.67 $126.67 $2,132.95 $3,500.00 $1,367.05 $3,500.00 Electric - TH $543.81 $750.00 $206.19 $4,091.51 $9,000.00 $4,908.49 $9,000.00 Water $3,402.68 $1,666.67 ($1,736.01) $10,438.19 $20,000.00 $9,561.81 $20,000.00 Rental and Lease Expense $434.93 $291.67 ($143.26) $1,945.32 $3,500.00 $1,554.68 $3,500.00 Insurance - Liab/Prop/WC $52,532.00 $15,416.67 ($37,115.33) $113,553.00 $185,000.00 $71,447.00 $185,000.00 Insurance - Property $0.00 $583.33 $583.33 $6,800.00 $7,000.00 $200.00 $7,000.00 Building Maintenance - TH $1,246.36 $1,666.67 $420.31 $16,698.53 $20,000.00 $3,301.47 $20,000.00 Lawn Maintenance $550.00 $1,000.00 $450.00 $3,237.00 $12,000.00 $8,763.00 $12,000.00 Bird Sanctuary Maintenance $0.00 $208.33 $208.33 $2,500.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00 Office Eq/Supp/Computer - TH $552.50 $2,916.00 $2,363.50 $27,298.49 $40,000.00 $12,701.51 $40,000.00 Printing and Binding - TH $107.28 $708.33 $601.05 $1,147.78 $8,500.00 $7,352.22 $8,500.00 Legal Advertisement & Other $872.00 $416.67 ($455.33) $2,060.44 $5,000.00 $2,939.56 $5,000.00 Office Supplies $163.29 $333.33 $170.04 $2,490.18 $4,000.00 $1,509.82 $4,000.00 Books, Membership, Training - TH $451.75 $916.67 $464.92 $4,838.16 $11,000.00 $6,161.84 $11,000.00 Capital Outlay - TH $0.00 $7,500.00 $7,500.00 $9,855.00 $90,000.00 $80,145.00 $90,000.00 $169,786.23 $139,599.77 ($30,186.46) $733,042.05 $1,680,213.00 $947,170.95 $1,680,213.00 Fire Fire Control Contract Services $45,676.30 $45,677.17 $0.87 $319,734.10 $548,126.00 $228,391.90 $548,126.00 Misc. Repair and Maintenance $0.00 $83.00 $83.00 $0.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $45,676.30 $45,760.17 $83.87 $319,734.10 $549,126.00 $229,391.90 $549,126.00 Police Executive Salaries $15,060.02 $10,877.17 ($4,182.85) $63,754.52 $130,526.00 $66,771.48 $130,526.00 Regular Salaries - Police Offs $95,407.75 $79,650.42 ($15,757.33) $410,167.24 $955,805.00 $545,637.76 $955,805.00 Overtime - Police $183.76 $1,250.00 $1,066.24 $6,109.28 $15,000.00 $8,890.72 $15,000.00 Incentive Pay $1,437.66 $1,190.00 ($247.66) $5,970.83 $14,280.00 $8,309.17 $14,280.00 FICA Taxes $8,511.03 $6,748.08 ($1,762.95) $36,213.71 $80,977.00 $44,763.29 $80,977.00 Retirement Contributions $21,788.79 $17,244.92 ($4,543.87) $93,286.45 $206,939.00 $113,652.55 $206,939.00 Life and Health Insurance $3,088.62 $0.00 ($3,088.62) $44,571.23 $0.00 ($44,571.23) $0.00 Life and Health Insurance $24,294.87 $20,653.75 ($3,641.12) $82,173.07 $247,845.00 $165,671.93 $247,845.00 Misc Prof Svcs - PD $75.00 $168.58 $93.58 $1,097.50 $2,023.00 $925.50 $2,023.00 Dispatch Service Contract $0.00 $4,972.17 $4,972.17 $60,242.92 $59,666.00 ($576.92) $59,666.00 Travel and Per Diem - PD $0.00 $150.00 $150.00 $0.00 $1,800.00 $1,800.00 $1,800.00 Communication - PD $621.39 $583.33 ($38.06) $2,844.23 $7,000.00 $4,155.77 $7,000.00 Electric - PD $222.32 $250.00 $27.68 $1,165.39 $3,000.00 $1,834.61 $3,000.00 -6- Current Month nD Actual Budget Variance Actual Budget Variance 2021 Budget Water-PD $35.94 $20.00 ($15.94) $129.43 $250.00 $120.57 $250.00 Rental and Lease Expense-PD $132.61 $166.67 $34.06 $663.05 $2,000.00 $1,336.95 $2,000.00 Building Maintenance -PD $179.82 $416.00 $236.18 $2,393.85 $10,000.00 $7,606.15 $10,000.00 Vehicle Maintenance $81.06 $833.33 $752.27 $3,423.71 $10,000.00 $6,576.29 $10,000.00 Office Eq/Supp/Computer - PD $85.00 $1,000.00 $915.00 $4,870.40 $12,000.00 $7,129.60 $12,000.00 Printing and Binding - PD $30.28 $125.00 $94.72 $250.36 $1,500.00 $1,249.64 $1,500.00 Uniform Cleaning $219.71 $321.58 $101.87 $1,270.47 $3,859.00 $2,588.53 $3,859.00 Office Supplies $15.49 $125.00 $109.51 $393.02 $1,500.00 $1,106.98 $1,500.00 Fuel $2,673.51 $2,916.67 $243.16 $14,295.19 $35,000.00 $20,704.81 $35,000.00 Uniforms & Equipment $2,911.00 $625.00 ($2,286.00) $4,999.74 $7,500.00 $2,500.26 $7,500.00 Books, Memberships, Training - PD $0.00 $250.00 $250.00 $450.00 $3,000.00 $2,550.00 $3,000.00 Capital Outlay - PD $3,700.00 $11,083.33 $7,383.33 $3,700.00 $133,000.00 $129,300.00 $133,000.00 $180,755.63 $161,621.00 ($19,134.63) $844,435.59 $1,944,470.00 $1,100,034.41 $1,944,470.00 Streets Regular Salaries - Streets $8,424.00 $6,750.67 ($1,673.33) $35,661.60 $81,008.00 $45,346.40 $81,008.00 Overtime - Streets $210.61 $166.67 ($43.94) $737.11 $2,000.00 $1,262.89 $2,000.00 FICA Taxes $643.07 $529.25 ($113.82) $2,726.21 $6,351.00 $3,624.79 $6,351.00 Retirement Contributions $1,762.29 $1,272.83 ($489.46) $7,460.36 $15,274.00 $7,813.64 $15,274.00 Life and Health Insurance $2,529.00 $1,588.75 ($94025) $14,845.56 $19,065.00 $4,219.44 $19,065.00 Misc Prof Svcs - Streets $0.00 $0.00 $0.00 $1,678.60 $7,500.00 $5,821.40 $7,500.00 Communication - Streets $40.48 $83.33 $42.85 $252.28 $1,000.00 $747.72 $1,000.00 Electric - Streets $1,884.83 $1,666.67 ($218.16) $9,943.92 $20,000.00 $10,056.08 $20,000.00 Rental and Lease Expense $0.00 $83.33 $83.33 $0.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 Vehicle Maintenance- Streets $0.00 $230.33 $230.33 $372.32 $2,764.00 $2,391.68 $2,764.00 Misc. Repair and Maintenance $4,309.00 $1,500.00 ($2,809.00) $31,654.02 $18,000.00 ($13,654.02) $18,000.00 Misc. Other - NPDES $3,953.00 $750.00 ($3,203.00) $8,306.00 $9,000.00 $694.00 $9,000.00 Operating Supplies $218.21 $416.67 $198.46 $1,361,77 $5,000.00 $3,638.23 $5,000.00 Uniforms & Equipment $298.84 $83.00 ($215.84) $355.97 $1,000.00 $644.03 $1,000.00 Road Materials and Supplies $100.00 $416.67 $316.67 $651.82 $5,000.00 $4,348.18 $5,000.00 Capital Outlay - Streets $48,845.00 $27,266.25 ($21,578.75) $752,869.65 $327,195.00 ($425,674.65) $327,195.00 $73,218.33 $42,804.42 ($30,413.91) $868,877.19 $521,157.00 ($347,720.19) $521,157.00 Legal Regular Salaries - Legal $13,201.59 $9,701.08 ($3,500.51) $55,886.55 $116,413.00 $60,526.45 $116,413.00 FICA Taxes - Legal $1,009.93 $742.17 ($267.76) $4,275.34 $8,906.00 $4,630.66 $8,906.00 Retirement Contributions - Legal $2,761.77 $1,994.67 ($767.10) $11,691.47 $23,936.00 $12,244.53 $23,936.00 Life and Health Insurance - Legal $2,529.00 $1,588.75 ($940.25) $12,369.97 $19,065.00 $6,695.03 $19,065.00 Contracted Legal Services $62,418.00 $95,833.33 $33,415.33 $227,369.45 $1,150,000.00 $922,630.55 $1,150,000.00 -7- Travel and Per Diem -Legal Communication - Legal Postage- Legal Printing and Binding - Legal Office Supplies - Legal Books, Membership, Training - Legal Total Sanitation Garbage Contract Services Misc. Trash Disposal Total Sanitation Total Expenditures Net Revenue (Deficit) NET SURPLUS/(DEFICIT) Current Month nD Actual Budget Variance Actual Budget Variance 2021 Budget $0.00 $83.33 $83.33 $0.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $80.96 $58.33 ($22.63) $242.73 $700.00 $457.27 $700.00 $0.00 $10.42 $10.42 $0.00 $125.00 $125.00 $125.00 $0.00 $4.17 $4.17 $0.00 $50.00 $50.00 $50.00 $0.00 $4.17 $4.17 $1,596.77 $50.00 ($1,546.77) $50.00 $228.98 $333.33 $104.35 $1,328.94 $4,000.00 $2,671.06 $4,000.00 $82,230.23 $110,353.75 $28,123.52 $314,761.22 $1,324,245.00 $1,009,483.78 $1,324,245.00 $358.12 $13,462.00 $13,103.88 $67,091.07 $161,544.00 $94,452.93 $161,544.00 $0.00 $650.00 $650.00 $0.00 $7,800.00 $7,800.00 $7,800.00 $358.12 $14,112.00 $13,753.88 $67,091.07 $169,344.00 $102,252.93 $169,344.00 $552,024.84 $514,251.11 ($37,773.73) $3,147,941.22 $6,188,555.00 $3,040,613.78 $6,188,555.00 ($354,477.68) $1,459.48 ($355,937.16) $1,982,232.94 $0.00 $1,982,232.94 $0.00 ($354,477.68) $1,459.48 ($355,937.16) $1,982,232.94 $0.00 $1,982,232.94 $0.00 -R- Town of Gulf Stream Income Statement Water Fund as of March 31, 2021 Current Month YTS Actual Budget Variance Actual Budget Variance 2021 Budget Revenues Water Sales Water Sales $158,468.25 $87,500.00 $70,968.25 $456,730.45 $1,050,000.00 ($593,269.55) $1,050,000.00 Total Water Sales $158,468.25 $87,500.00 $70,968.25 $456,730.45 $1,050,000.00 ($593,269.55) $1,050,000.00 Reserve Fees Reserves Fees $22,680.00 $11,250.00 $11,430.00 $68,189.40 $135,000.00 ($66,810.60) $135,000.00 Total Reserve Fees $22,680.00 $11,250.00 $11,430.00 $68,189.40 $135,000.00 ($66,810.60) $135,000.00 Interest Interest On Investment $1,838.93 $416.67 $1,422.26 $11,929.60 $5,000.00 $6,929.60 $5,000.00 $1,838.93 $416.67 $1,422.26 $11,929.60 $5,000.00 $6,929.60 $5,000.00 Other Impact Fees -Physical Environm $0.00 $0.00 $0.00 $1,590.00 $0.00 $1,590.00 $0.00 Water Fund Balance Transfer In $0.00 $14,250.00 ($14,250.00) $0.00 $171,000.00 ($171,000.00) $171,000.00 $0.00 $14,250.00 ($14,250.00) $1,590.00 $171,000.00 ($169,410.00) $171,000.00 Backflow Preventer Test - Revenue Backflow Preventer Test Sale $0.00 $500.00 ($500.00) $0.00 $6,000.00 ($6,000.00) $6,000.00 Total $0.00 $500.00 ($500.00) $0.00 $6,000.00 ($6,000.00) $6,000.00 Total Revenues $182,987.18 $113,916.67 $69,070.51 $538,439.45 $1,367,000.00 ($828,560.55) $1,367,000.00 Expenditures Water Purchased Water Purchased - Commodity $94,749.44 $53,541.67 ($41,207.77) $274,145.23 $642,500.00 $368,354.77 $642,500.00 Water - Capacity $2,022.05 $2,500.00 $477.95 $10,661.59 $30,000.00 $19,338.41 $30,000.00 Water Purchased -Meter Charge $7.36 $8.33 $0.97 $38.73 $100.00 $61.27 $100.00 Backflow Preventer Testing $0.00 $500.00 $500.00 $0.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 Total Water Purchased $96,778.85 $56,550.00 ($40,228.85) $284,845.55 $678,600.00 $393,754.45 $678,600.00 Other Expenses Regular Salaries - Water $6,105.25 $4,576.08 ($1,529.17) $25,845.61 $54,913.00 $29,067.39 $54,913.00 Overtime - Water $0.00 $416.00 $416.00 $238.49 $5,000.00 $4,761.51 $5,000.00 FICA Taxes $467.07 $382.00 ($85.07) $1,995.50 $4,584.00 $2,588.50 $4,584.00 -9- Retirement Contributions Life and Health Insurance GIS/Mapping Water Sampling & Testing Repair Services Software Maintenance Contract Communication Postage Electric - Chlorinator Rental and Lease Expense Insurance - General Liability Vehicle Maintenance- Water Printing and Binding Provision for Bad Debt Misc. Operating Supplies General Office Supplies Uniforms & Equipment Books, Membership, Training -Water Depreciation Expense Renewal & Replacement Expense Capital Outlay- Water Total Other Expenses Total Expenditures Net Revenue (Deficit) NET SURPLUS/(DEFICIT) Ar_tual $1,277.22 $2,442.98 $0.00 $700.00 $0.00 $701.36 $76.78 $108.00 $16.64 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $51.14 $0.00 $304.98 $0.00 $0.00 $0.00 $132.00 $109,162.27 $73.824.91 Town of Gulf Stream Income Statement Water Fund as of March 31, 2021 Current Month Budaet $922.50 $1,588.75 $416.67 $666.00 $1,125.42 $875.00 $83.33 $83.00 $107.08 $166.67 $3,916.67 $166.67 $16.67 $0.00 $916.67 $41.67 $83.33 $83.33 $5,833.00 $1,333.00 $33,398.17 $57.197.68 Variance ($354.72) ($854.23) $416.67 ($34.00) $1,125.42 $173.64 $6.55 ($25.00) $90.44 $166.67 $3,916.67 $166.67 $16.67 $0.00 $865.53 $41.67 ($221.65) $83.33 $5,833.00 $1,333.00 $33.266.17 YTD Actual Budget Variance $5,4U6.91 $10,577.29 $3,600.00 $1,705.00 $3,966.97 $2,086.57 $248.63 $317.00 $94.03 $0.00 $47,000.00 $349.66 $0.00 $0.00 $4,151.72 $0.00 $362.11 $50.00 $0.00 ($965.00) $492.012.15 11+1+.811+./0 ajoy,VYZ.VY P9113.747.68 14.585.41 $168.99 $73,655.92 $11,070M $19,065.00 $5,000.00 $8,000.00 $13,505.00 $10,500.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,285.00 $2,000.00 $47,000.00 $2,000.00 $200.00 $2,000.00 $11,000.00 $500.00 $1,000.00 $1,000.00 $70,000.00 $16,000.00 $400,778.00 %RR_400.00 $873.888.19 $1,367,000.00 ($335,448.74) $0.00 $5,663.09 $8,487.71 $1,400.00 $6,295.00 $9,538.03 $8,413.43 $751.37 $683.00 $1,190.97 $2,000.00 $0.00 $1,650.34 $200.00 $2,000.00 $6,848.28 $500.00 $637.89 $950.00 $70,000.00 $16,965.00 ($81.234.15) 2021 Budget $11,070.00 $19,065.00 $5,000.00 $8,000.00 $13,505.00 $10,500.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,285.00 $2,000.00 $47,000.00 $2,000.00 $200.00 $2,000.00 $11,000.00 $500.00 $1,000.00 $1,000.00 $70,000.00 $16,000.00 $400.778.00 ayy,» r.lu .nvoo'--v $493,111.81 $1,367,000.00 ($335.448.74) $0.00 $73,824.91 $168.99 $73,655.92 ($335,448.74) $0.00 ($335,448.74) $0.00 -10- Town of Gulf Stream Income Statement Undergrounding Fund as of March 31, 2021 Current Month YTD Actual Actual Revenues Non -Ad Velorem Taxes Ad Valorem Taxes - Current $0.00 $0.00 Early Payment Discount -Ad Valo $0.00 $0.00 NAV Taxes - Fees $0.00 $81.30 Total Non- Ad Velorem Taxes $0.00 $81.30 Interest Interest On Investment $5.29 $119.13 $5.29 $119.13 Other Assessment Revenues $9,027.10 $283,741.47 Interest On Investment $5.29 $119.13 Interest Revenue on Assessment $0.00 $405.04 Admin Fee Revenue $0.00 $0.00 Refund Prior Yr Expenditure $0.00 $0.00 Miscellaneous Revenue $0.00 $0.00 $9,032.39 $284,265.64 Total Revenues $9,037.68 $284,466.07 Expenditures All Expenses GIS/Mapping $0.00 $0.00 Engineering Fees $0.00 $0.00 Prof Svcs - Design Survey Work $0.00 $0.00 Prof Svcs - Project Management $0.00 $0.00 Prof Svcs - Const Survey Work $0.00 $0.00 Prof Svcs - Project Admin $0.00 $1,800.00 Prof Svcs - Assessment Consult $0.00 $0.00 Accounting and Auditing Fees- UG $0.00 $30.00 Cont Svcs - FPL Fees $0.00 $0.00 Cont Svcs - Street Light Syste $0.00 $0.00 Cont Svcs - UG Construction $0.00 $1,200.00 Town of Gulf Stream Income Statement Undergrounding Fund as of March 31, 2021 Current Month Actual Cont Svcs - Pre Const Landscap Cont Svcs - Post Const Landsca Cont Svcs - AT&T Fees Cont Svcs - Comcast Fees Legal Advertisement & Other Discount County Admin Fee Misc. Expenses Debt Service - Principal Debt Service - Interest Total Other Expenses Total Expenditures Net Revenue (Deficit) NET SURPLUS/(DEFICIT) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $124.93 $89.02 $0.00 $0.00 $0.00 $213.95 $213.95 $8,823.73 YTD Actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,413.76 $979.54 $0.00 $252,917.09 $16,239.84 $282,580.23 $282,580.23 $1,885.84 $8,823.73 $1,885.84 -12- Town of Gulf Stream Income Statement Penny Sales Tax Fund as of March 31, 2021 YTD Actual Budget FY 2021 Budget Variance Revenues Discretionary Infrastructure Tax $30,995.52 $50,000.00 $50,000.00 ($19,004.48) Interest On Investment $533.31 $800.00 $800.00 ($266.69) PST Balance Transfer In $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Total Revenues $31,528.83 $50,800.00 $50,800.00 ($19,271.17) Expenses PST Fund Contingency - Miscellaneous $0.00 $50,800.00 $50,800.00 $50,800.00 Infrastructure Capital Outlay $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Total Expenses $0.00 $50,800.00 $50,800.00 $50,800.00 BEGINNING FUND BALANCE $98,564.53 $0.00 $0.00 $98,564.53 NET SURPLUS/(DEFICIT) $31,528.83 $0.00 $0.00 $31,528.83 ENDING FUND BALANCE $130,093.36 $0.00 $0.00 $130,093.36 -13- TOWN OF GULF STREAM WATER USAGE REPORT Unaudited As of March 31, 2021 TABLE OF CONTENTS SECTION PAGE(S) Comparative Water Use By Consumer By Year ........................................ Water Usage Chart Analysis...................................................................... 2 LLJ .R '.R >�z S -6-:0): -0 >z >�z 0 .0. 0 : ;9' >R :ze .�g 0 'os Cl) Lli Lo c. . r__ ct) Lc) V) R cl C14 LO CO: 00 CV) Lr). '(DIffollt z Cl) C�: 0:-It- CO: 00- CY) 04 N.: cf) :CO: (D IM: M:g: <17 LO 0: Co C14 Lr-Y.: 0 Y-: - .1 'CD: ' �*: :,t� It -IT r* It N M M < < T.N. C14 C,):::::: r,-: • C-4 CN Ce) C% 'T—. qcjl . M CO >_ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... C) LL ... OR 0 O� ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... < ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... LL w ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... U) 0 -0,0 ---0, gl� �'o :�.b: '-.I. !�'O:' W c): co G: Lo CD C) N :co C>:�6_�' li� 0 CD'CD: U) : �' jr) r,_ rD_ (o 'Lo ":r N- 0) 0):,-:, co I- (D 0) C� —:�: N:cn : 0 :N. M: io M. (0- r N "M: V: : M: N :'At:: N :Li3: Lf) co:.,Cp: LO:Ml.: 0 :i : cl) At,: 0:'tt: Z < o? 6 tiv C'i'CO: c6 t') cc -;C4 4 N: iz (M" :*C')'L (0:'M C:) N: M :A: to MI,- LO: r M: r-- W N. uj < ... ... ... ... ... . ... . ... UJ ... ... ... ... ... o ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... . ... ... ... ... ... ... ... U_ I _j D z D z LU 0 CN 'S11, P- 'q m CII C> a - F :IN M_ CD .2 0 O.M r- 0 Lf) oll N CY) M 0) M fn c,) CO m M T). 4, * M ce) U., co CN �t I_Jl. 0 M_ 4m C') M: 0 M f_ LO N N: 4), rl- 0 U'� CD a N M 7: 00 -to CO rl- 0) t',,I- N '.t Lo to 0) m f- I` r 'Ct. OD N 4'> N rC"'I rC'j ... ... ... ... 00 7. - CN ... ... Nl cli N N. cli N ... ... ... ... ... :4W - CO :N CO '.M. 0) -W: I- ... Aff. LO -W CO C) -"M': co V5- ... ... ... ... :co:tl-- "T:": 0 :g.* 0 N:*. Lo 4. o . 0) co .05: o(o,:::. ��a co:2: co:8.: CO :a.- I'- �4: '. M. 0). a). (0:2: 00 N 0 . r(D .0:... N:01: CO :r-*.: M :M-.' M IN: LO '.M.' m .)N.: N _M: N_M' t__ lC> co:00. O:M. - 0:0. co 'M 0 ... ... ... ... .. ... . ... ... ... . ... ... . . C*4:N. C4:Cn- Cl):C!Z. N ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... 04 -N: CO V Cl): M {y} ... ... ... ... . ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... I­'M: NT .0: cc r: co:tl-- co::-:- .. ... . .. ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Cu): CO. Ln . CN M.. co c4: . ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... LO ..W: T .90: 1­ CN 4D C>:::::: 10'&: 01 N:.2: co:::::: : LO :.ra: CO :1-.: CO :P: 0 IM It 0. 'T-' 0) co: M: 0 t r--:. co co . t-- ro: Co :CX N <lY N: N. . CO 0 �. . - - co:w :C.D.-O) 'I& t.o co �'t -.0): (0:0: 0):0): (N V. LO'-'-'- ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... (N ..Cq. (N M' CO .N' m M. .. ... ... ... ... ... Co.,.T. M.M. co -44" co:-:-:- ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0): r-- . ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... 0: Ch: N L6: in :6: 0 :id-': 0:00. co :P�: 0 -,.0: LO 'T-: T :J�.: CO 'It CO' It. CO co . 0 0 co C:>:N: M:co: N (0:0: :::::: Im. 0) -IT co ' o 'Cr - co YDI .0: M - V- 0) M: OD V -M....... M M''.* W.Co tqrCo't') M ... <j> I- <0 LO .0' It :cq co N -rq: Cq:m. Lo '0. 0 l*. c):.:.:. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... C4:C-4 : CN:N M 4M� ... ... ... ... ... ... ... ... ... M:<9: MSI: COSP.: M ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..' ... ... ... ... ... ... (0 (rp :Ln: W-A. 0.8- V 0).. co (N Aa. 00 co ... ... ... ... ... ... ... ... * * .. ... ... ... ... ... ... ... ... * ' . ... ... ... ... C) :.A.: 0) 0) :21: LO S. co m W . ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... 00 :(CON: 0) F'.: I'- Q to: t*-. . . 0- N.: lql •CV: I- r4 CO'w 0):Cq. .0 - , io N:00. o:rl-., 0:"- LO 'M CO t. - to .0) 0):U): Lo:ol): Q:�'.;: Ir,-'- -U> cn:'t?. M:N. Lo -f-. (N M, M:p4: N:O. T..' (D AV N .;t: 0 CO to. to '-T 0. t N - 'co CO - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... N)N: N:... co.co. (N <'A N ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... M: M: CO : M. : M :M.,: M :N: CN: c0: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . ... ... ... LO O:N --:Cb: M M:;�: r ... ... ... ... ... ... ... N:tb: co:o co :P;;�: V) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... coj-;�: 0) dY: co:i6 LM: 00 LO 0) . LO . 0 M. r*_ .0). C) - 0 -to. co LO . 0., . I- . M - M IN N co.:g(o j4.:M:M: co:s�: co co co N m V) C"l �P: c):& -:p N (D co CO 'T xo: It 0 V. IM *CO. fD ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . m M:N: N.:N: CNAm ...<14 N ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0) LO 0 0 0 -It. N:M �: co:cq: co:cni: M :M.* co: M. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 0 Lo co "t ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... �t 00 (N 0 i6'' co . ... ... ... ... ... .. ... ... ... :N:f,. o .0.; CN :0. Lo 0 It: 0) -co: 0) IM: 1,-: 0): 0) 0:0 coll". oo:*�.. It ?�_: co (D W LO a): co .0): m <>: OAO ,,-:A: C)SN: 0 V: M U'): 0 iz: v 0 An, 0) .0), — co'.�(): �- It W: bo: ,-: &): 'It: Q).: M 'a.: CN :00: 'IT -.to M:... ... ... N:m co Lo t' N N:N' ":N: co:": CO 1-0 CO .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .1*-. N.- co'.� :N:X...N: cn:M: M..: co:.(D ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... cl ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... (A ... ... ... ... ... .. ... . ... ... .. 0 > 0 . ... ... ... .. .. ... (D -.X.: wX ... ... . .. ... ... ... (D ... ... ... > CN: M: .t :tb: co P co:q: E "N"" 5t. LOV. r,-:C.. N:M- -,*:Lb- co:6-` oo '6)- a E 64 N m 'T C4 U) - -.*T�: Tr- +.-: C14: IN CC) C) 0 0 :0: C)..,O: Q..O: U-'.O: C>:.,O: O:r.): 0 -gZ>'C 4r�� 0 C� -,C):Q 0:0.. 0:0.. U- C�:....- C� C� C� -C41: :"L': C'� vq• C", N." c.R N t4 N M -7t-: LO N:{(). "T :LP W P-�. co (l) U) -CO: 0): '.0'. CN '0. - :.� � - -�.. -.R O.Q.: 0 :cv 0 CD:.O: 0:0 CN CN.: N CN:N. U) C) - 1.0: C) - Q: 0 CX 0 C' 0 N:N-N:CN.CN 24: N 0 0 0 : 0. 0 '0 - Cl .0: 0 ..c (N.Cq' N:C'4-N N:JN GULF STREAM WATER USAGE CHART ANALYSIS 320000 280000 AUG-SEP ■JUN-JUL C U ■ APR -MAY M L 4 FEB-MAR 240000 A T ■ DEC-JAN I y E ■ OCT-NOV 0 0 200000 0 S G A L L 160000 O N S B I L 120000 L E D 80000 40000 0 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 BILLING PERIODS FOR EACH FISCAL YEAR BETWEEN FY 13 TO FY 21 -q O 0) V) Ln O 01) O Ln rH N r-1 O O O O O 00 O N c N Ln M M N 00 LD L.0 l0 C) n n C) �f K) 0 O 0) 0) V 0) 0) 0) 0) O O N M 00 -tT 0 iM rl a- -I O O M ri ei 1i 00 00 00 0 M -1 Ln Ln Ln N O) cn ri lD . H ri .-i O O O O O 00 O N V -Zt V LD 0) lD fM Ln l0 w w rl I, lfl 0) O N t V N N d' N N 00 00 C) V V1 -It Lf) 00 O 0) 0) �--� �--� 0) �"� ri O 0) O 0) O -1 ri e-i a-i Ln Ln Lf ) N M n fM M n n n V c\-I O 00 00 M M ri m Ln Lf) O O O O 0 C) 0 0 Ln 0 Ln N Ln O 00 C) V) C) I, O w w LD M n lD O M C) ri LD ri 0) Ln 0) 0) 0) O O lD � M O -1 ci ci 00 O^ M ri O 0) 0) LD LD 0) M M CD 00 c\-I ri O O O O Ln r-i 00 Ln 1.0 O O O O 0 0 0 0 ri O Q) N .-i f- a) I, V> n L 6 lzt w w w (N 1, cf O O I- N V N -1 0) IP) Ln O) 0) C) 00 O N Q) N -It LD V) M d' dt C M c-I ci c-I r1 w O M n M M C) M lD LD wN V 0) O O O V) V) O) 00 Ln LD O O C)O O O O O V) C) Ln N �-i N ci LD n l w 00 � LD -.0wr1 C) 00 C) 00 lD N M n N" V c) 0) 0) 00 a) C)O N .-i N N N O .--I O Ln ri ri ri lD Lf) M .-i V) lf) Ln N ri -q .--1 M 00 lD lO lD V \ L w Oo C Oo C to OO to C to C Ln OD Oo C to C N Oo 00 C Oo C vt Y OCD C16 L C 1 L 'o C i5 L 'O C a L N m c m m c v ca m c o m c = v afOi at°i Y CO = M K w l) c Ln 0)= COcc G) � E vi VI O J Op N C Oo 0o N Op N C OO M N a) Oo Up N N CO UO Oo N m C m } Y + mN iB %LW Q N W Q M Lu Q F- Ln r (7 LL Q (,rf (7 (J o C 0 N N a) N (U v C 0 00 iD c m o c � v a o 0 co If- 0 Q a E Lz m to Y O Ln LA w E v (D ? C 0 L C 0 m m TIGulf Stream Police Department Monthly Activity Report From 3/1/2021 Through 3/31/2021 Activily Count ALARMS 11 ASSIST OTHER DEPARTMENT 19 DIRECTED PATROL 127 FOUND PROPERTY 2 POLICE SERVICE 11 SUSPICIOUS INCIDENT 6 SUSPICIOUS PERSON 2 SUSPICIOUS VEHICLE 2 THEFT (GRAND) MOTOR VEHICLE I TOWN ORDINANCE VIOLATION 49 TOWN ORDINANCE VIOLATION (DOG) 2 TRAFFIC COMPLAINT 2 UNATTENDED DEATH INVESTIGATION 0 TRAFFIC CONTACTS 117 WARRANT ARREST 1 ; Gulf Stream Police Department ~ n I Activity Report From 3/1/2020 Through 3/31/2020 Activity Count ALARMS 5 ANIMAL COMPLAINT 1 ASSIST OTHER DEPARTMENT 18 DIRECTED PATROL 128 DISTURBANCE 1 NOISE COMPLAINT 1 POLICE SERVICE 22 SUSPICIOUS INCIDENT 4 SUSPICIOUS PERSON 2 TOWN ORDINANCE VIOLATION 21 TRAFFIC COMPLAINT 3 TRAFFIC CRASH 3 TRESPASSING 1 TRAFFIC CONTACTS 63 ►E W A ►: Tv- cn o a, o .cn N 4.1 U ct o U o O ., a) > O � � ct O ct cn o 0 U cz H O ct En cun O 'ct cn 0 O o,o °' N $" 2 HCj b � � ct Ir. 4- C,3 V v � U ., CA � 3 0 H 03 r, 3 o � U cn w � o cn 0 H .) `° U O U M > O r4 ti C U � U b 4-1 ct rn W O ct U � O ti vi U U � > W U 'C 03 oo�a QWti�(s.� C'� — "a 3 c > � ; o bon � cn a� cn N � U o o cn t, . o o ..o � O � o � O CA cn cd a 3 a a � � U � � O 0 ow Q O cn o ,cn U E bb 4-1 3b E o cn cn a� •° N � � Fes- Q, 40 E, p o o v O m O b O U b ti O p w v ° O O H U p O ° `0 O O O U .� y y y 3 cC o0 O O b V O + 3cuvi O 0 �O >' U d t O O J O '� onp b No A O ra Z Q, ' on • y 3 �, a C/1 b11 Y V co O Cd W N M �O N cd t O cd +- N a O `+i O N O N 30 42 N O a� O O cv Rs o a� 4,4 Q ° on c o c i c' -d abi ai 'N O d O N O U vi UO `'+ O. t0, O q:: p y Q co 3 w w¢ -O O O -d � 'm- M w 0 v W. o N 3 .. a) ° 2 w i< ai a) `*" .�, cei ° o N o 3 w a 0 w cq U d i 3° a U o o a U ,° t co 3 o c W o 3 0 a 3°° � a� ° O ram•, p ° � p a r as O H U rs,U 3�° 2 �.n W d o ~ 190 LIZ •3ul oipny uosJaad GL l b i Q U ninE) nog /�w W /nin9 U A pro suoilnIOS Ay a3ilsn f L� Lb •:)uI'onnuul suoi;nIoS Ise:)peoJg aJo:)u3 ,dS-IAd je;ol mal e:):)agaa lases aouaa sllaM :)ia3 saplen solae:) aasoaoad E m 2 Ln w 7 C7 O c 3 0 E z u c d 12 z V E 0 E G m 'a 41 Vi vO Cf c .0 a VY O C Y C Y C Y C Y C Y c L O C 7 c U C p 7 C U c 0 7 C CJ c 0 7 C U c 0 O 7 c U c 0 O O c U c O O O O •y� 10 Y M U O O ff, M U O O y Ch tj m U O Z � 10 U }, Imt �p U VmV y mY Ip V c E c E � c_ m E � S c yV D c o w " U s c o w o v c o w U v c o w _c v c o w " o c o w a v o r a mU..V1 v o E a Fa (n O a 'mu V) o r a inU.,Ln o- a iT3uE n o� a 'mU to E a 7 m o 0 c c � • 1O E c w c 0 O t 0 v c c 0 ► M pop O O O It It It cq 7 M I� O O N o Ln o M In rn 46 iFr V m O CD � ti w p 7 M m 0. N c0 C N O T f O �M >� c00 o L' M cnN N ID c Mc M O w} E LL c M fn cM w Y fp p C JM N fn CU- YLJL W Na0+ 3v� J �LL rl W lJL m.0 3 n; a L °_3 z _. O E O E 0 7 Ln a Ln E O tp H N H 11 J Q1 O .� * m N M .-4 N p N O N O N O N O N O N N N N N N a% Oi ID cq O M O M O M O M O M O u Y v a p c o c > v W U 0 c 10 J J O U cr .r _ N 'O w0 7 of 7 0 U 7 Q c > m S C7 c 3 p CL o w 0 viUl CL�^ 0 0 to a a Q W to lA N M In l0