Loading...
HomeMy Public PortalAboutChurch Cemetery – Bullard, Charles, – 1841 (002)C.4urc%[ ADA11 S, W,21/d /F ���... To h v� `kaj/ S..x 9 _ii f Sd,r��1 a////S r 8� [✓.#e e .2/Ad F /f ,f rf „ !1 'f Rist4 2/�f ziao ►a�i le 1 dhi 14/ ; 2 ot,, 1/".,—./1790 7/ Le f, AH.yt.t. Y29//r,10 6d_ y/r}r /3 i /'Ir2e/LCsit" 1f✓1'/15-4 d? chi ytfihs�iLf WHEEL Ea h o»+ fro ,rJ a. .z r, 6,1L4 Th.11,dd t NdK$44. MTh L'1h ,'ry4 sL�..� C 4.ic k A8R4THE Po )T 14/ r D f /y .l ors ? l-- -or St) 1e- Y,94s S2-- $'3- 78 - -?z -ss C kk,,. 4 13U/L_A&D C nj_�rKin.A._2//i/lr_sA 471. — 6/r 1_4344,1AI"/11s2a 7sy w,f [�PtRr �C �_ D/j r 84), f3JL 'o 944, 6 ..s. At s i i..y'72a0/rvo -3a 't811�a . /jr.:s if /r rd.. _ cart Rem,: • Q ,P� /Y�t/iP 2e. /1 C ti k. v /3LCP JY,t L L, 41o► z o 7i iip-rr ri Rev, Sd wt kid `%q/%?21.___Zi "7/ 9// »r 4 U/ ^ -4.s.. � d Kt 44 2 /°f/t o 7 n , - ` ZR, ALI e ' 4/,r,/ G -dv. e E1 f' 4/61 Pa})), `/i f i sy s.r $O W K E � ,�� +.� u t Z CiLeb k. `462.0— B elANA P, / ,Kit Ii w�.2sAcis, ?i.,4.«.._ - _______B LIA NA /Ili kr. 31si_k' /s//t.JI raj. 8R ID a E5,,�� w %?? a,►�d 94a/ig.e 3 .2 a. ,root � 7t ioi B01W ,'�C/C, W...._Ca ..es VAV/Qzo- r?eZ•. S.iiUrio .it rfif3 (.LI.�l3 %�D, c.To 1 _Lavoy. 35,r - .R _D_ ,JOTS,. A'ezidi . 94-hr-,J.r 'fq... • 2 d. �jaIJs, ?ra A. % o iszL �7d• — — X. H rd tit y cLiurcA J. IE.. $te CaIv;n 3/is3o V'%y Grp, } A ,fsAY•xc/rtsa- 7y 1H9rt_Cadrti„ Lthed',l7Jii'.r3 , S., gat k•rn 4-/L City( A. a Lit}_ Tito bIttAs %op 7?s )4r, 6 /r L2 2,E 6 wvje C50Atria./ ELLf/mfary Xapi. .r Y7..T.�, . '/ M, ER LA ! 1r1Lu1'h ////a/l 5"-T/ 0%)e F A 14-.1 re u Lers.tz_er L e (21.141.4_ >/•'lir/4 .2 a7 4 -Ac f I at.iddIei sii Leo f thi Ir 1 C V T.L , /Q, . did d 7 F/it_i4 1_14, wr/s D.cr4' i D� rid l ,Cti1 d' 247,- L �1 a 8,6, iv;s /ad. " , L0111 --C ,Lee WA: I -.l t v7 CLR1CIJ,r /f!.',,r a119/'/.J,: Win r10r✓ f"/f/$A$- ,Alrart 4/ita4 w' CR{�0M.s, 46Wa11d1. '%-f L +f? IS ,_SAVy /2s/,P4-y 81'y 4.F 9/ : P'y0 �" z ►,y ''/, r 1- °,,g lyn )(ups ' zo 3 T7 r4 , a l FJ ' 57J "14)191Y '41°1' 'P e r */J// f 4poC/3'k-/ `.rJ/✓ � s 4 h sr off,//4 t/ 1�17 Jj/ "le • "pt/ 6„s„A, ri; h8�—r - ti.44,Ar<.,.44 _s '`.ri ► •th per°P/ 4W-4- 4 4 �.. .,�. y� 774 144/ 9j 10P) S ! _n #4.44,,-ch .4- L. a d ~//, 4)4. ciiL 4I'rdl 4".Z S Cell. Var►%1 /.)/ir‘ 7.1 •. Y -s .. �11►'l?'1.�k_7 1744 ?p 4icE� .L A4rral F ` I'? S e *s_Airi f 7 sd ? i, ter %istrA 4_ Y3 4jJ It S h &wills ., u C In d-ty.d. ,l D + y✓i 21.d '".JT` A f_i`p FJi r. a Le f h. '2//o/.pia ),t is '! V d v c Z+ '!/4 54 .+ ! r it, Ap _ LG 1ivd k '55clirrr 'raj, �9 dm ta%!Alt i'2Y Po), r. wife F4111 fir! `' ,_1'L fit, .A '%-/r?,a .tty. .E l_ d 2.rde)1«t.fox of /der. E . 1 . �Y.,kest Qibson, At/dot-oil. *.4ydi� £to e Sec.A Ste,Aev, Q- Adelidz-h14.,f7tait A* Crrdve&, diviri dd. '- /� C4 ayr: it Li5O eMi " /i>re-1./1/1`, (Tot r—:c,..bsd,r f 07,•. QVi 1 DID _JttiVai )r / y/ r.I Lam[. hu. Ira hit I, R tk , Adeljoke, '/aJ' 'a --j,%//§1, Rr ret,. ►✓ `/,/ E2, AAwt_4d f erori 16jiSd2 9'4A Roo- 4/e,21 1- a V 4" (r( G ltwrcl�. Toh„ /rco-/g'y/ 8/yam. J IJ euatit /7) -1SY7 --4e Ji«i )sr.. C . ' 1d ri t 47 0 idwe. L /?to — / r?r -ay A? jyJ_EAS-/r49 ii, 4 Kss a J19.1- /1'44 - .;iy Cd ✓s }, N Q /rip - /Pi'? Azy� IV c -• /, , Ali, C LldV 4 /:/Y- /t/a. .el S 7y7- /t3Y 37 -- w<< /.►r& tray xr trosrk /£o Ckarclt ,e ih ''.tIV" 1y7 y/3 ._4✓- e �lsQ� _Gil CA. L.. - 6:x - 770. wiodowdf fir ...cr) Ti +ci.. tit7 dr.) , f, f Y. A- Se 19:0 1." 447.S. A✓a x cis 334,6 3), ,- ,o Mips d�Jz1 P?' l 94.Fio /9 ,_a� t� t Cdrt To kik I1 ajl gr 2 S p. Ea Gt CNa/s' C ff A 1 ADD Hdrr�eL ddm„ R7e rt_d_eX 1 /11 4 yiatN ���i,� '�_� �c,� d off. 41-r L!1's.0 0 C 1< , ra 11,1%2��.ar if, "0—...e .. , 1 ] ',r//1/4 r- •- %%.14444_ l:f, r a.It o d am' Mary 1i?,//r,1 s le( Thobbg4s /714 V.7 y, cTa %Ls +r/,5,1/2 f� s` �? , y 444.4 ftDivtSr aQt. Aro� %'PM AS top. Gtt /r Esda C 9/!`!//FaJ /s 1 »dn)tdk%lilt/4% .3_T, fe IS'tar__ tiM r■ r -DP 13o rd k`//Ojj *),i r• 'r fi /4- A? vuira %s/is3/ '. o S. [c1e3J red r' ACA074 3. 'iv/ '.LL_ .2,e, , s L I I9ri I (- /4. Of y /1d r y'.7r�el.or t) ti wife ErdAtc.,.g �* �� C I 6 4 /�%a 7/i1/a [�.4 . AeA41+1.ssy Od _o� Xo�/ / ld.fR/tit _LrOwe �/ A Vt /Y. tel-Ad ' /41/ra ?_ Cr i C•+l i d ;1 _ 1�£�/. fi_ ?..5r.,,,, Lis,1� e a f Z2e4g., fe.re, r_. _ L _E_xi,f+ __ ejo don !/d�!/kd4 .fy . ✓ 4. - it„,' Alt A/A/pi'.29 .,?Y .. +r, fr of Siorox —*--, CH)ic At Toives, FdKxy "Y/ e.4s -� JO11/Y 41Y,_L.e d mo crACA,s oar •ZAI c y 7y,". y c.,,jesi +./ T.LAsQK * rte; / . t iTQ NE s, To i► ri '/y//s.z Y T y , Ndkxai 1:4 Tre trElYNZSCW S*+!►444.e2 %t f2.5 /7 G13 !A C. /1,3'2 lo ». T L'= Eend `` , rnPftey 1/,r)/t3o kt Cyly usu f � t ro .re 11.4 d- .b'e dYuWied C44.1..,G4 O C N � �y `7/_z r. •`a s W4 L4 *Zit . O2 Yd do /x!/ig•« I 0 Nr A hria 9M24 g`01, her fe C'ipt r K If rr 1'0 )1y /M://t,y ,'Y EAfrm.eiR t P FTLALF 7?4M/e( %,//F.4, / /%+u.. •oi�._ GP mil. San F%S4rot .4 ydld ch..,4. le i CAL Fr/1'1.ttom,. a% /,ss, ra„_ c PLEBE'I 1Y.. Sara %1, s 4). Kitty. 1144217a), ZS. /J P.29 �s, /, rr Zeb�r4OL_� /ELLEN, 1',v,>y,- Yy.e. Mit J. 0 RS E, /Ls,3 2 .8 r IQs ri- .L12/. dvrr'e iy/dL;2dd 'ii Fis.iySi{ yytAg }. ,j rr -4- FI Y /! Cit14-rc4 , R e w r? 447/1/: 7 4. 7 C 44. EE -1 hAriti t_A►,t& y 6/y,. �. O fl C R OsSr l es /•5//"I? " _}�_Zerz24 atL C4,..-,4 Oo L'V /1ff, /d�,f/7 1 Pik 'YAWL?24 49re, ey'a.% a //d/_i'if j 4i iv..fig a n Oawit? % � 1 24d� d, _ L.__ .,� �1 /fie t!r r:x C d ro 8/221a/7 .s}.c ddu. d/ 13e Ni. 1- / d 1 d +1 3/4,4 F 'q it _ J rr fC .a.r2 to /�4j, P ' r To 1a `/rY/, s i 2 EA I1 y Natkax (Tr. IYcjitia sy I.' 0 CT O ti e l.,va %.7:1'34" errj e• a C fERRX ,2 id '2,01pY . fo1dn.i'thaA.dyt crr PRo r TO A, � �` y: -; :, .�� • �� y-J- 0N�? fl/ rsi dd 11/1//t-44 Q�s ZdCfd.K t Md dre. .red tit Aun %-//8/? v . a! y Qlt d �t fl_�1_2_ -21,✓. 4i,1_,A!1 iidho- Zd • PRATT, /yloJe4 7;9/LALY_.. J. y'4 J7 l r c i �i s/ '% Sia_Hi ' tl ei% /'!I ss ? '�/f/i r 9.? Q/ . /dsx t irtill.Ne P/FNN Ti S,S.„ Ei_gato f, th//799 4st, !'✓i s atw.�f� <' i.: ii Sok4 keZ t/`��/fir-z,r 6S)r --- 4 a .� �k- /%Yo gY.. Wit Ems__ 0/ -re _ De/LYdk1,;//R3 si r r�4.s•t J 'L 'RENr/s [►h£, dY !/iJ J 4 s6ks-404e 0.44- � ��" bs), k '�i,V_L��.? GBH, b;'t.r ,�. ,� tr .2 L lyC K WU_,, Ad aid .Yt.6'44r 1_O e '�j:/ t i 6C f., ip_ Yatilkiy d _t 45/a G CSiE/1ANSI fr9K.tAd 1,41,ra / ,, !u{ wile 4 SA fLE 11b , SHEP R D, Dr, T:4e t1�r `/./,sa./._ a 3/keg_ or Pt e 2(T ret all — s l TNf sae., it/ e A. ' Qs_ C44.rck I n rr rr Y Toset, 11, (461_ _t, 7_9r. Afar f A ' l fa[ 7G f 0 /4b e 2 L2f ,t rate 1 1 "Ai// r21r 2 Fes, c tk,.�l� '/'4 FY•+" a 4-1,, _ T,1 pSON1iiSAAAL7ZVI..al 4 isgsa 5.42. J8y1e, rs+ifr__1�r J't �i 4/if p 1 Fl -r, 2.4 kiiir /hi ro H —� Sd [ rT !# 4/,;2r s'r /I • !✓ `7,1/4 sy Try/ AI rr N y Zip pnrd 4- [62,!' _ ?7). dp 6� ,izs pa//,srT PP y I ,. -r4, W C° ' '"r r �' fa•77 5. 1 r I SI1ITh E?jz j,, 1,67'5'Y Cjlicrc`t TI L T O N,, /l ip id Loft l 4fi s 4,r ts`i Torts , r,re� 1,45/ _.. 8-07 ,,C 1 L r y 151/ / d',t.r 7 !y ife, p Lr k c UYDERWOOD /vd .t, '°/.'/2JZ G� ddr- 22d nit 1,4 s_�+tn9— 1.4 u,ld ) g !j9/E` /Z i w_1#ilJfhl f + / Domed %.:44-./2 7SF.r. ---Lem _ Ddritl} J f/S/0Y fr t Su4d1t .td '//�f8//L s.' C4 4 Ar T'vEy, 0?, e Wr'E• ck�dial�� 4.DARTa S+Ya 1,'4..,1i /. 12yr..k/i _of ern hes i' 'r�] kkrt, 14/1/LITE,!jr 2Ii9 / 1 1'J ,3 2 9'?.r, WO 0 Di C .,F. Jesep/t 9/// vi -Ad /ICY 3'p .t 11 �TeteP, y -s W'q li / � r Ord }%jtr}ia Sta. t y ail. K✓c4 14YD 0 D, Pd)7 �'// i 74 sus dd64. of Caff u etkWood v .--w.re WA /Pa0 . ,e 2/2.41 tc K �i�ziii-j pd %/t Dedc- f def,4 Y -o- Dea Lck f s fr1 � /5/� T�.}�_ f' -.r r• Sara A_ 1001.4E7a�1. " r� if y s a- T p_e�e. tr ari. ,87 1p_ iv" ✓nitKOWn c h wrc 4 4W.621 V..e1eceye .kit" tl4CG d, ' /7. )1 Of —Ld3 H 7'- N. d f _o��Ld yLN1d e d y%''-L_^.[_Y1+a d. ✓"a(& ►t It�w�e Ti? YQrJ / ►'�dYE�4_ lcAM1 # �c+ d�G__ r • -911 -rest / _d1:77_ ,(Y✓.vs ��+�/'i_ lr._ _ 1 ai L` brloi; k ,Z 1r of k / 7 r/ . f dt- 47.1_4